Persconferentie Covid-19 Management Team 8 juni 2020:

Kentekenplatensysteem van de baan, duidelijke cijfers Covid-status vrijgegeven

Op de reguliere persconferentie van het Covid-19 Management Team condoleerden alle participanten de gemeenschap in het algemeen, en in het bijzonder de familie van de tweede persoon die als gevolg van het virus in Suriname het leven verloor.

Directeur Cleopatra Jessurun van Volksgezondheid gaf meer details over de huidige covid besmettingen. “Er zijn 58 positief geteste personen in het Wanica Ziekenhuis, in Residence Inn zijn er 50 personen geïsoleerd die geen of slechts matige klachten hebben. In de Intensive Care Unit van het RKZ zijn er drie personen opgenomen, en in de ICU van het Wanica Ziekenhuis nu ook 3. De vandaag 7 positief geteste personen zijn inmiddels ook naar het Wanica Ziekenhuis. Tussen al deze personen zijn er 16 buitenlanders, de overige zijn Surinamers. 54% van de personen is man, en 46% is vrouw.”

Men heeft nu nog materiaal om meer dan 4000 tests uit te voeren, en deze voorraad zal nog aangevuld worden. In Albina is het Marwina Ziekenhuis ook gereed als quarantaine opvang indien dat nodig zou zijn, en in Nickerie zijn er ook reeds twee goed bruikbare faciliteiten geïdentificeerd. Binnenkort zal het team de processen visueel openbaar maken om alle geruchten uit de wereld te helpen, evenwel zonder de identiteit van personen vrij te geven. Geruchten als zouden de cijfers niet zo hoog zijn, zullen daarmee permanent ontkracht kunnen worden. 

Ook het KKF wordt in gereedheid gebracht, waar er 128 plekken beschikbaar zullen zijn voor quarantaine. Het Residence Inn hotel is met 50 personen reeds vol, maar er komen nog steeds besmette personen bij dus de opvang moet uitgebreid worden. Mensen die niet zorgbehoevend zijn hoeven ook niet naar een ziekenhuis. Jessurun verzocht de gemeenschap niet onnodig geruchten te verspreiden.

Ook Kolonel Veira voerde zoals gebruikelijk het woord, en deed al meteen de mededeling dat het systeem zoals het nu is, op basis van de beginletter van de achternaam, gehandhaafd zal worden en er niet gewerkt zal worden met kentekennummers zoals eerder aangekondigd. De samenleving kan op basis van het systeem dat nu gehanteerd wordt ook andere noodzakelijke dingen gaan doen dan alleen winkelen.

Veira maakte ook goed duidelijk dat gaandeweg bijgestuurd zal worden waar zaken beter aangepakt kunnen worden. Zo is nu bepaald dat leveranciers van 7 am tot 7 pm de winkels mogen voorzien, omdat aangegeven is dat ze die ruimte nodig hebben. Daarmee zullen de winkels beter voorzien zijn. Aanstaande vrijdag wordt alles geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. “Wij werken vooruit, en niet pas wanneer er teveel besmettingen zijn. We willen juist die besmettingen voorkomen, en daarom werken wij vooruit”, zei Veira. Woensdag aanstaande zal meer informatie verstrekt worden over eventueel mogelijke sancties voor wie zich niet aan de regels houdt, na afstemming met het KPS en de PG.

Ze maakte ook duidelijk dat ziekenhuis-bezoek wel degelijk toegestaan is, net zoals de apotheek bezoeken. Alles dat noodzakelijk en essentieel is, mag voortgang vinden. De betalingen van het publiek aan nutsbedrijven zal alsnog uitgewerkt worden, er komt ook overleg met de banken hierover. “Elke stap die wij nemen, wordt genomen in afstemming met alle politieke partijen die nu in DNA zitten, ook de lockdown staan alle partijen unaniem achter.” Veira bedankte de gemeenschap tenslotte voor de getoonde medewerking, en sprak er haar tevredenheid over hoe ordelijk zaken op de eerste dag, maandag, zijn verlopen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: