Landbouwers willen hulplijn ten aanzien van Covid-maatregelen

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) laat via een open brief weten dat de landbouwers voorzien willen worden van noodzakelijke informatie betreffende de Covid-19 maatregelen. Daarbij verzoekt FSA het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om een hulplijn in te stellen zodat de landbouwers telefonisch en via e-mail terecht kunnen met al hun vragen. FSA adviseert LVV om de informatie hieromtrent naar de landbouwers en overige stakeholders te intensiveren.

Met de verscherpte lockdown hebben de essentiële sectoren en dienstverleners de mogelijkheid om dispensatie aan te vragen onder bepaalde voorwaarden. Voor velen is het niet helder hoe de volgende activiteiten plaats moeten vinden gedurende de verscherpte lockdown: het verrichten van werkzaamheden op de landbouwarealen; het oogsten, transporteren, leveren en verkopen van landbouwproducten; het voeden van pluimvee en vee; en de inkoop van landbouw inputs en voeder. Daarom verzoeken de landbouwers om een hulplijn in het leven te roepen.

KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: