Algemene Bekendmaking

Het ministerie van LVV, maakt hierbij bekend dat de agrariërs in de verschillende districten, voor het doen verplaatsen voor expliciet agrarische doeleinden en wel van huis naar de plaats waar de productieactiviteiten plaatsvinden en terug, zich kunnen wenden tot hun respectievelijke district Commissarissen.

U hoeft dus niet naar het ministerie van LW, voor een toestemming spas.

Het ministerie zal na overleg met de Dc’s en de LVV ressortleiders van het district, alle medewerking verlenen zodat, uw bedrijvigheid voortgezet kan worden.

Voor huis aan huis leveringen van producten in het district Paramaribo, zult u zich wel moeten registreren bij het ministerie van LVv. De registratie kan via het emailadres; [email protected] Voor nadere info kunt u contact opnemen met dhr. A. Bechan op het telefoonnummer 07414774

De leveringen kunnen geschieden tussen 07:00 vm. en 14:00 nm. en wel op de maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

Agrariërs hebben toestemming van het ministerie om hun producten eveneens voor hun huis te verkopen en wel tussen 07:00 vm. en 14:00 nm.

Bedrijven kunnen voor grote leveringen gebruik maken van de bestaande regeling van het Nationaal COVID Management Team en wel tussen 15:00 nm en 19:00 nm.

Alle geregistreerde agrarische bedrijven worden verwezen naar het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.

Gaarne vragen wij uw medewerking, het bovenstaande op te willen volgen.

Wij danken u hartelijk voor uw begrip.

*Raadpleeg voor updates de website www.covid-19.sr Indien dringend nodig/vereist bel dan naar: HOTLINE BOG: 178

Afdeling Voorlichting

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: