Inheemse dorpen bundelen en beschermen zich

Dagblad Suriname sprak met de beheerder van de facebook pagina “Yupa-mang”. Yupa-mang is een Kalinja woord en betekent “vooruitgang”. Deze dame vertelde ons dat de pagina voor vrijwel alle inheemse dorpen bedoeld is. “Wat we nu doen, is vooral de gemeenschap laten weten dat ze niet naar onze dorpen moeten komen, omdat wij proberen zo veilig mogelijk te blijven van het covid-19 virus. Er was 1 inheemse broeder positief getest in Redi Doti, hij maakt het gelukkig goed, maar we willen niet nog meer gevallen hebben en sluiten onze dorpen dus af voor de buitenwereld”

Volgens de spreekster zijn niet eens familieleden van andere dorpen of uit Paramaribo welkom, want men wil de gemeenschappen veilig en virus-vrij houden. Het gaat dan om alle inheemse dorpen zoals Bigi Poika, Redi Doti, Hollandse Kamp, Powakka, Carolina, Pierre Kondre Kumbasi, Kasipora en veel meer. Pierre Kondre en Redi Doti hebben samen ongeveer 100 inwoners, Hollandse Kamp tussen de 200 en 300. Al deze dorpen zijn dus gesloten vanwege de Covid-19 situatie.

Aan ons wordt gemeld dat de mensen het goed maken, voldoende voorzien zijn, en van de autoriteiten bijvoorbeeld de speciale “thermische pistolen” kregen zodat bij een ieder die echt in of uit het dorp moet ook de temperatuur gecontroleerd wordt. Toch wordt aan de gemeenschap gevraagd ook voor de dorpen hun verantwoordelijkheid te nemen en de dorpen voorlopig niet te bezoeken, omdat men er niet toegelaten zal worden.

Inmiddels is de covid-19 teller versprongen naar een verontrustende 122 positieven, wat betekent dat er weer 21 bij opgeteld zijn.

Ook het NII bracht vandaag een persbericht uit waarin een bekendmaking terzake gedaan wordt. Daaruit blijkt dat de Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para met inheemse dorpshoofden van het district Wanica en Para gesprekken heeft gevoerd over de landelijke verspreiding van het coronavirus. Zij zullen met ondersteuning en begeleiding van het COVID-19 Crisis Management Team maatregelen treffen om het virus te weren uit hun leefgebieden.

De dorpen die als collectief de commitment zijn aangegaan: Powakka, Matta, Kurupa, Pikin Poika en Kasipora, zijn bereid al het nodige te doen om hun dorpen COVID-19 vrij te houden. 

Aan het COVID-19 Crisis Management Team hebben zij verzoek gedaan voor ondersteuning bij veiligheidscontrole op grensposten, de nodige PPE, Thermoguns, financiële steun voor voeding en drank voor vrijwilligers op de grensposten, protocollen en veiligheidsvoorschriften bij calamiteiten en advies over hoe te handelen als iemand uit hun gebied positief wordt getest.

Het gesprek tussen de Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en de dorpshoofden heeft virtueel plaatsgevonden via Zoom. Het overleg werd mee gevolgd door functionarissen van het Ministerie van Volksgezondheid (o.a. Directeur Medische Zending en een infectioloog), de Directeur van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Directeur Nationale Veiligheid. De deskundigen zijn ingegaan op vragen over procedure bij besmettingen en de werking van het COVID-19 Noodfonds. De protocollen en veiligheidsvoorschriften zullen worden opgestuurd door de Regionale Gezondheidsdienst en de Medische Zending.

Intussen hebben meerdere dorpen in Wanica en Para controleposten geplaatst en worden buitenstaanders uit voorzorg dus voorlopig geweerd uit het dorp.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: