Geen mondkapje voor Ricky Stutgart

Er is mondiaal heel wat discussie over het wel of niet dragen van mondkapjes om het coronavirus tegen te gaan. De voedseltechnoloog Ricky Stutgart is in ieder geval geen voorstander om met een mondkapje rond te lopen. Tegenover lokale media verklaart hij dat mondkapjes bestemd zijn voor personen die patiënten moeten verzorgen, en voor personen die ziek zijn. “Het is bewezen dat wanneer je een mondkapje opzet, je juist vaker met je handen in je gezicht gaat. De kans is dan groter dat je ergens hebt aangeraakt waar het virus aanwezig is waardoor jij geïnfecteerd raakt”, stelt Stutgard. Hij wijst erop dat het coronavirus via de slijmvliezen (mond, neus en ogen) in het lichaan terechtkomt. “Daarbij zijn je handen je transportmiddel. Daarom moeten we onze handen regelmatig reinigen.”

Rab William voorstander mondkapje

Rab William, voorzitter van het bestuur van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), heeft een andere zienswijze. Hij accentueerde eerder aan Dagblad Suriname dat er wereldwijd op het hart wordt gedrukt om mondkapjes te dragen en social distance in acht te nemen. Dat is niet voor niemendal. Zo beweert WHO dat mondkapjes zelfs belangerijker gaan worden dan social distancing. In Hong Kong bijvoorbeeld, begon men al in januari mondkapjes te dragen. Zo is de hele griepepidemie daar weggebleven, attendeert William. Hij wijst erop dat er in Amerika een groot onderzoek is verricht waaruit blijkt dat het virus zich op 6 meter afstand kan begeven wanneer iemand hoest, bij niezen is dat 8 meter. Het op de juiste manier gebruiken van een mondje kan het virus op afstand houden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: