Milieu Suriname nog niet beschermd

Gisteren is in de verschillende landen in de wereld Wereldmilieudag herdacht. Deze herdenking was in het teken van de Covid-pandemie die wereldwijd gaande is. Deze pandemie is het leven van alledag behoorlijk aangetast. In veel landen is er nu veel minder vervuiling en dat is te merken in de atmosfeer en in de lucht van verschillende landen. Er is onder aanvoering van de grote bedrijven die triljoenen aan kapitaal beschikken, een behoorlijke uitbuiting van de aarde en van de mensen die daarop leven aan het plaatsvinden. Allerlei metalen, mineralen en andere elementen worden uit de aarde gewonnen, het milieu wordt daarbij vernietigd en de werknemers uitgebuit en de bevolkingen van die lanen vergiftigd. De bossen worden gekapt en de werknemers en de mensen die in de bossen wonen worden ook zwaar uitgebuit. Dit alles gebeurt ook in Suriname. Er is door grote bedrijven een wegwerpcultuur ingevoerd in bijna alle samenlevingen die enorm veel verpakkingsafval produceert. Een deel van dit afval is niet afbreekbaar en belandt in de grond of in de oceaan. De microfibers van de plastic komt terecht in de vissen in zee en zodoende ook in de mens. Ondernemers gaan door met het kapot maken van het milieu en ze hebben een zware lobby in de politiek. Dat zeggen we ook toen in Suriname de ratificatie van het Minamataverdrag werd goedgekeurd. De politieke wil ontbrak bij deze regering om een halt te brengen aan de vervuiling. In Suriname zijn mysterieuze skalians bezig geweest de rivieren en kreken te vervuilen, met goedkeuring van de regering en de hoogste leiding van het land. Suriname heeft geen zware industrie, dus dragen we niet bij aan de broeikasgassen die de aarde omringen. Sterker nog, we zijn samen met Bhutan de enige carbon-negatieve landen. Dat wil zeggen dat we meer zuurstof dan kooldioxide produceren. Maar de bossen verdwijnen in een verontrustende tempo in Suriname. Bedrijven die goede banden hebben met de top van de regering, kappen de bomen op een hoog tempo. Ambtenaren worden omgekocht of ze zijn bang om maatregelen tegen deze ondernemers te treffen omdat personen in de top van de regeringspartij in deze bedrijven de dienst uitmaken. Het hout wordt weggevoerd, de staatskas vangt kruimels. De Inheemsen zijn het grootste slachtoffer van deze vernietiging van het milieu, omdat ze met extinctie (uitsterving) worden bedreigd. Door onwetendheid ondersteunen de Inheemsen politiek juist die mensen die hun milieu kapot maken. De marrons zijn zowel slachtoffers als vernietigers van het Surinaamse milieu. We hebben onze lessen niet geleerd uit het vertrek van Suralco. Er zijn multinationals hoer die gif en radioactieve stoffen in de grind bewaren. Dit kan leiden tot vervuiling van het grondwater. Ook moet er gegaan worden richting het herbeplanten van de gebieden waar er gemijnd wordt. De multinationals moeten dat financieren en er kunnen bedrijven worden opgericht (door de overheid) waardoor weer in de groene sector werkgelegenheid ontstaat. Een deel van de ambtenaren kunnen onder bepaalde garanties in deze groene bedrijven worden ingezet.  

En dan hebben we in het stedelijk gebied nog steeds het uit de auto gooien van bierblikken, plastic flessen etc… De Surinaams regering (in deze het ministerie van Justitie en Politie) heeft nagelaten om strenge wetgeving met hoge boetes in te voeren voor deze vervuilers. De bermen worden gemaaid. Het gras is kort en mooi groen, maar de grasperken worden ontsierd door de bierblikken en de soft-plastic-flessen. Deze bedrijven doen ook niet veel om het plastic dat zij in de samenleving brengen, tegen een bedrag op te halen. De regering (in deze Binnenlandse Zaken) heeft nagelaten om in te voeren dat men bij het leveren van flessen een bedrag terug krijgt. En dan het resultaat van de vernietiging van het milieu en het broeikaseffect in Suriname: wat zal er gebeuren als het zeewater voor de kust van Suriname begint te stijgen? Geen enkele politieke partij heeft echt aandacht aan deze serieuze bedreiging voor Suriname geschonken. Iets waaraan ook aandacht in Suriname moet worden geschonken, is de verspilling van voeding en van water. In Suriname moet het besef nog groeien dat wij alles wat organisch afval betreft, wederom inzetten in bijvoorbeeld de landbouwactiviteiten die wij soms op kleine schaal uitoefenen of de kippen die wij kweken. Onze huishoudens moeten overgaan op de duurzame energie. Dat is een sector die nog veel ruimte heeft om op gang te komen. De vorige minister van NH heeft een beleid gevoerd juist om het milieu te vernietigen. Bedrijven voor duurzame energie werden weggejaagd, bedrijven die de kust van Suriname hebben vernietigd en de skalians werden gekoesterd. Er is ruimte voor veel bedrijven om bezig te zijn en werkgelegenheid te creëren. We hebben een twee nieuwe energiewetten aangenomen, maar ze zijn nog niet in werking. Deze wetten zouden zorgen voor de opsplitsing van de EBS in twee bedrijven.    

Wereldmilieudag (World Environment Day) wordt sinds 1974 jaarlijks door de Verenigde Naties georganiseerd. De inzet is om overheden en bevolking stil te laten staan bij ons milieu. Deze speciale dag moet het bewustzijn hierover verbeteren. Er is voor 5 juni gekozen omdat op die dag in 1972 de internationale milieuconferentie begon die ook bekendstaat als het United Nations Environment Programme. Elk jaar organiseert een bepaalde gaststad in steeds weer een ander land de vergadering. Deze dag heeft verwantschap met de Dag van de Aarde.  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: