Maandag 8 juni – 22 juni “Total Lockdown”

Op de persconferentie van het Covid-19 team werd vandaag , zoals gisteren reeds was aangekondigd, de total lockdown aangekondigd welke op maandag 8 juni ingaat en 2 weken zal duren, dus tot 22 juni.

Cleopatra Jessurun gaf hierbij aan dat de twee weken vooral bedoeld zijn zodat het medisch team kan focussen op het indammen van de epidemie in Suriname. Er zijn nu 100 geregistreerde covid-19 positieven, en de twee weken geven de ruimte om zoveel mogelijk de besmette personen te identificeren en isoleren zodat de transmissie-keten doorbroken kan worden, de verspreiding beheersbaar gemaakt en gehouden kan worden. Als er teveel besmettingen binnen te korte tijd plaatsvinden, dan kan het tot een ramp leiden in de medische sector.

“Gebruik die twee weken om goed uit te rusten, drink veel water, eet veel fruit en groenten, maak een wandeling om het huis heen in de zon, en blijf gezond,” zei Jessurun.

Ook kolonel Danielle Veira kwam aan het woord in deze persbriefing, en ook zij gaf aan dat we even een stilstand, een “pauze” nodig hebben. “Het is lastig, maar het is nodig voor ons aller gezondheid!”, zei ze.

Veira gaf aan dat er drie groepen personen vastgesteld zijn die in aanmerking komen om op straat te gaan de komende twee weken. Dat zijn:

1. de essentiële diensten die INDIVIDUELE dispensatiebrieven nodig hebben (dispensatiebrieven OP NAAM)

 • Poliklinieken en tandartsen, uitsluitend voor spoedgevallen
 • Apotheken
 • Zorgverleners (waaronder mantelzorg, thuiszorg, etc.)
 • supermarkten, bakkerijen, slagerijen, birtie winkri
 • Petshops
 • Dierentuinen, uitsluitend voor onderhoud van de dieren
 • Service stations uitsluitend voor verkoop van brandstof, smeerolie, e.d. geen snacks.
 • Productiebedrijven met exportverplichtingen
 • Productiebedrijven voor voedingsmiddelen incl. slachthuizen
 • Productiebedrijven die essentiële producten tbv de gezondheid vervaardigen
 • Distributiebedrijven van voedingsmiddelen, schoonmaakmiddelen
 • Import- en exportbedrijven
 • Begrafenis ondernemers
 • religieuze leiders
 • Agrarische sector, landbouw, veeteelt en visserij
 • Vliegmaatschappijen
 • Callcenters
 • Vuilophaaldiensten
 • Schoonmaakbedrijven verbonden aan essentiële diensten
 • Geldovermakingskantoren (geen Cambio’s)
 • Geregistreerde taxibedrijven: met de nodige COVID -19 voorzorgsmaatregelen
 • Overheidskantoren en -instanties
 • De vrije beroepen waaronder advocatuur, notariaten, landmeters, etc.
 • Het Surinaams Rode Kruis

2. De essentiële diensten die een ALGEMENE dispensatiebrief behoeven met een namenlijst als bijlage:

 • Multinationals en diens leveranciers
 • Parastatale bedrijven en diens leveranciers
 • essentiële medewerkers van Bejaardentehuizen, internaten en kindertehuizen
 • beveiliging- en bewakingsbedrijven
 • Geregistreerde nierdialyse centra
 • Geregistreerde dierenartspraktijken (met een wachtdienstregeling)
 • Vitale afdelingen van de nutsbedrijven (bv storingsdiensten en distributie van belkaarten)
 • Financiële instellingen
 • Haven en luchthaven activiteiten
 • Mediahuizen

3. Essentiële diensten die GEEN dispensatiebrief behoeven:

 • Veiligheidsdiensten (NL, KPS, KPA, KBS, douane, BBS, DNV, NCCR, Kustwacht)
 • Gezondheidswerkers verbonden aan een medische instelling

Algemene Voorwaarden:

 • Minimale bezetting m.u.v. medische instellingen/ veiligheidsdiensten en multinationals
 • Bedrijven moeten geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF)
 • Bedrijven hebben voldaan aan hun belastingverplichtingen
 • Bedrijven moeten operationeel zijn (in bedrijf zijn)
 • De aanvraag dient door de directie van het bedrijf te worden gedaan met het stempelafdruk en handtekening van de bedrijfsleiding
 • De essentiële diensten die vallen on der categorie ALGEMENE dispensatiebrief dienen hun toeleveranciers op te geven middels een overzicht met contactgegevens van deze toeleveranciers
 • Bedrijven die vergunningsplichtig zijn, dienen in het bezit te zijn van een geldige vergunning

Essentiële bedrijven die reeds een aanvraag hebben ingediend bij het Nationaal COVID Management Team worden gebeld. Uw aanvraag wordt afgehandeld. Indien u toch vragen heeft kunt u tussen 08.00u en 18.00u bellen met de volgende nummers:

 • 38840 of   8133270  of  8136426 of 8134230

Deze informatie is uiterlijk 20.00u te herlezen op de COVID website

Tenslotte gaf Cleopatra Jessurun aan dat er de komende twee weken zeker nog nieuwe gevallen bij zullen komen; het effect van de lockdown zal pas te zien zijn nadat de lockdown voorbij is.

Nadere bijzonderheden over de opkomende Total Lockdown volgen morgen omstreeks 18.00u.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: