12 brandweerlui in overheidsquarantaine

De leiding van het Korps Brandweer Suriname heeft uit voorzorg het besluit genomen om de brandweerlieden, die gedetacheerd waren op tweewekelijks basis te Albina en Moengo, na de aflossing terstond naar een overheidsquarantaine te sturen. Deze collega’s zijn na de aflossing op 1 juni 2020 gelijk in overheidsquarantaine geplaatst, zegt hoofd Brandweervoorlichter Ulrich Coats. Dit, vanwege het feit dat deze 12 brandweermannen van een hoog risicogebied zijn gekomen.  In het belang van de veiligheid van hun medecollega’s en gezin, werd deze beslissing genomen. Coats benadrukte dat deze een voorzorgsmaatregel is vanuit de korpsleiding. De brandweerlui wachten rustig de 2 weken op hun exit screening.

Brandweer houdt toezicht op diverse quarantaineposten 

Coats vertelde dat de brandweer onder auspiciën van het NCCR wordt ingezet bij de verschillende quarantaineposten als hulpverlener en om toezicht te houden. Verder heeft de brandweer intern enkele maatregelen getroffen. Zo blijven alle poorten op slot en wordt er geen bezoek ontvangen, de bezetting van het personeel is aangepast tot het minimale met uitzondering van de diensten die essentieel zijn voor de strategische en het operationele in brandweerzorg. Bijvoorbeeld de uitrukdienst, hier kan je niet beneden het gemiddelde gaan. Bepaalde afdelingen hebben een aanpassing van de werkzaamheden met betrekking tot de bezetting. “We zijn op scherp en roepen op om gedurende de lockdown de veiligheidsmaatregelen van Covid-19 en ook de brandveiligheid steeds in acht te nemen. Dit is een uitdaging erbij”, merkt Coats op. 

Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: