Verklaring van de OAS-verkiezings-waarnemingsmissie in Suriname

2 juni 2020

De verkiezingswaarnemingsmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) voor de Algemene Verkiezingen van 2020 in Suriname heeft het postelectorale proces sinds de afsluiting van de verkiezing op 25 mei, meer dan een week geleden, geobserveerd. De leden van de Missie zijn aanwezig geweest op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de hoofdstembureaus en het centraal stembureau en hebben de inontvangstname en consolidatie van de resultaten geobserveerd. De missie heeft ook nota genomen van de uitdagingen die Covid-19 heeft veroorzaakt, aangezien het aantal gevallen in de dagen na de verkiezingen is toegenomen – van één geval op de verkiezingsdag tot vierenveertig op 2 juni.

Vandaag, dinsdag 2 juni, heeft de missie postelectorale besprekingen gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De missie dankt deze autoriteiten voor hun bereidheid om openlijk te spreken over het verkiezingsproces en om informatie en opheldering te verschaffen over de verschillende kwesties die door het team aan de orde zijn gesteld. De missie zal de voorzitter van het Onafhankelijk Kies Bureau virtueel ontmoeten op vrijdag 5 juni.

Zoals aangegeven in haar verklaring van 31 mei heeft de missie geconstateerd dat de officieuze voorlopige telling door het ministerie van Binnenlandse Zaken op vrijdag 29 mei meer dan 99% van de stemresultaten heeft bereikt en sindsdien ongewijzigd is gebleven. De missie heeft geen reden om aan te nemen dat de officiële resultaten op dit punt in belangrijke mate zullen verschillen. Op dit moment zijn nog maar van drie stembureaus de resultaten niet bekend, en het is vrijwel onmogelijk dat deze de resultaten van deze verkiezingen zullen wijzigen. Het is dan ook het standpunt van de OAS-missie dat de uitslag van de verkiezingen al duidelijk is voor de bevolking van Suriname.

De missie heeft absoluut respect voor de stappen die de kieswet voorschrijft die nodig zijn om een officieel eind aan het proces te brengen en de resultaten te formaliseren. Het strenge karakter van de consolidatie en verificatie van de verkiezingsuitslag zorgt voor een hoge mate van precisie, en dat is een goede zaak. De missie is echter van mening dat dit in balans moet worden gebracht met de behoefte van de burgers aan snellere resultaten. Inspanningen om het tabellerings- en consolidatieproces te moderniseren en te vereenvoudigen kunnen daarbij helpen.

De kiezers zijn de belangrijkste belanghebbenden in een democratie. Hun recht om de resultaten van hun collectieve wil te kennen is en moet een prioriteit blijven bij deze en toekomstige verkiezingen.

Zoals eerder vermeld, merkt de missie op dat geen enkele politieke partij bij de verkiezingen een tweederde meerderheid heeft behaald. Vanuit de zes politieke partijen die zetels in de Nationale Assemblee hebben veroverd, wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van postelectorale samenwerking. De missie merkt op dat vier van deze partijen reeds zijn overeengekomen om samen te werken en een coalitie te vormen. De missie moedigt deze partijen en de verkiezingsautoriteiten aan om zo snel als mogelijk naar de volgende fase van het democratisch proces te gaan.

Meer dan 70% van de kiezers is op de verkiezingsdag verschenen. Het enthousiasme en de burgerzin van het Surinaamse volk verdienen alle lof. De missie maakt opnieuw van de gelegenheid gebruik om het harde werk van alle betrokkenen in de verschillende fasen van het proces te erkennen, om ervoor te zorgen dat de wil van het volk van Suriname, zoals die bij de stembusgang tot uitdrukking komt, wordt gehoord en gerespecteerd.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: