Totale lockdown meer dan nodig nu

We hebben hier keer op keer, soms met oplossingen en maatregelen die grensden aan het ontoelaatbare, benadrukt dat de bevolking en de politie laks omgaan met de Covid-19 regels voor preventie zoals de social distancing en het samenscholingsverbod. Toen de regering gewag van maakte maar er niet toe overging om bij de grenzen de noodtoestand af te kondigen, hebben wij gepleit voor het afkondigen van die noodtoestand. Toen de president na het afkondigen van regels zich direct erna eraan bezondigde, hebben we kritiek gehad. Toen de president de regels waarschijnlijk zou versoepelen, hebben wij de directeur van Volksgezondheid en de leider van het NCCR ondersteund en hebben wij gezegd dat het nog geen tijd is om tot versoepeling over te gaan. Die avond heeft de president de versoepeling afgekondigd. De reden waarom hij dat deed was zeer waarschijnlijk om enkele dagen voor de verkiezingen met iets meer vrijheid en langer op straat te zijn om propaganda te maken. We hebben daarna onze ontevredenheid geuit over die versoepeling. Op en rond de verkiezingsdag, in de muziektrucs van alle politieke partijen en in de Anthony Nesty Sporthal zijn de social distance regels aan de laars gelapt. Ook bij het afkondigen van de nieuwe regeercoalitie (potentieel) is de social distance niet in acht genomen. We hebben ook aangegeven dat de boothouders van Albina openlijk op tv hebben verklaard dat ze voor geld normaal mensen zullen vervoeren, al zouden ze weten dat deze personen besmet zouden zijn. We hebben erop gewezen dat lokale leiders in de lokale gemeenschappen waar de personen terecht komen na illegaal oversteken van de grenzen, geen bijdrage leveren aan het aanspreken van de overtreders. De traditionele partijen die in deze gemeenschappen de stemmen halen, die hebben de strenge Covid-19-regels niet gepromoot in deze gemeenschappen. Integendeel zijn er bekende politici geweest uit deze partijen die de bevolking hebben ondersteund in het overtreden van de regels. Op al deze ontwikkelingen hebben we steeds kritiek gehad. We hebben ook aangegeven dat de directeur van het Bureau Nationale Veiligheid, na een goed begin, zich steeds meer als een popster is gaan gedragen en zich heeft laten beïnvloeden door de politici. De ‘Doewet’ hype is Danielle Veira naar het hoofd gestegen. Zij is nu de zwakke schakel in het Covid-19 Monitoringsteam en de link die leidt tot beïnvloeding van de strategie door politici. Zij is het klankbord van de populistische politici die zich niet laten leiden door het containen van het virus. Dokter Cleopatra Jesserun en kolonel Jerry Slijngard van het NCCR daarentegen hebben gedurende de hele tijd zich standvastig gepresenteerd naar hun kennis, hun integriteit en hun ambtsplicht. De hoop ligt nu in hun integriteit en hun deskundigheid. Maar wij weten dat de politiek niet luistert naar de wetenschappers en de deskundigen. We zagen aan de body language aan de vooravond van de versoepeling, dat dokter Jesserun en kolonel Slijngard niet achter een versoepeling op dat moment stonden. De tweede golf van Covid-19 zien wij daarom voor een deel als veroorzaakt door de regering. Voor een niet onbelangrijk deel is het te wijten aan een bevolking die gedurende de afgelopen 10 jaar het is verleerd om volgens de regels te leven. Na de Juspol-minister van het NF in de periode 2005-2010, is er een zware verslapping en achteruitgang opgetreden op dit ministerie. Politici en geen technocraten zijn op de stoel gaan zitten en de hoofdaandacht ging steeds naar het vertragen en frustreren van het 8 Decemberstrafproces en aanvallen op de pg.   

Dat Surinaamse journalisten niet bij de les zijn met betrekking tot Covid-19 blijkt steeds uit de vragen die ze stellen, die varieren van aanstellerigheid tot strict persoonlijke nieuwsgierigheid. Sommigen komen op de persconferenties voor de show, om te tonen dat ze veel meer informatie hebben dan het Covid-19 Managementteam. Sommigen komen om vragen te stellen waaraan de burgerij niks heeft. Sommigen komen om beleidsmakers steeds uit te lokken en hen het gevoel te geven dat ze niet geschikt zijn. Met name de vp wordt zonder respect bevraagd. De belangrijke vragen va Covid-19 hebben betrekking op ‘wat als het virus zich verder progressief verspreidt’. Wat is precies onze medische capaciteit? Het is een Braziliaanse journaliste geweest die eindelijk de vraag heeft gesteld hoeveel beademingsapparaten Suriname heeft. En het antwoord is dat het is minimaal 45 en dat men kan gaan uitrekken naar maximaal 60 (maar dan is alles bestemd voor Covid-19 en niet meer voor mensen met hartproblemen etc.). En het is deze zeer beperkte en bijna verwaarloosbare capaciteit die Suriname de ruimte niet geeft om de zaak kan gaan verslappen. We hebben hier aangegeven dat we niet kunnen gaan versoepelen zolang de curve niet gaat liggen in Brazilië, Guyana en Frans-Guyana en daar blijven we bij.

De tweede golf is veel agressiever dan de eerste golf. De teller gaan niet met 1 maar steeds met grote sprongen omhoog. Dat wil zeggen dat de spreiding nu intern en ongecontroleerd is. Er zijn haarden nu in Wanica, Paramaribo en Saramacca en de hoofdbron is Marowijne en het binnenland waar de bevolking in een constante staat van verzet dreigt te leven tegen de regering ‘in de stad’. We hebben de regering aanbevolen om tipgevers van gesmokkelde personen te belonen met minimaal een SRD 100. We hebben aanbevolen om de informatie ook in het Sarnami, Javaans en de Marron en Inheemse talen te geven en wel op alle radiostations. We hebben de politie aanbevolen om op te treden, maar er zijn berichten dat de politie in Wanica (Leidingen, Koewarasan, Santopolder, Saramaccapolder, Santoboma) steeds de andere kant opkijkt en hele feesten toelaat. We noemen dit gebied omdat de politiepost Santodorp in een bericht enkele dagen geleden is genoemd waar iemand zich zou hebben aangemeld. Het bericht luidt dat tientallen mensen uit deze gebieden al in quarantaine zouden zijn. Wij hebben eerder een totale lockdown aanbevolen en dat doen we weer. De samenleving moet voor twee weken op slot. Alleen de cruciale diensten en de levensmiddelenwinkels en apotheken moeten open. Het is tijd om rustig weer twee weken te gaan ‘liggen’ totdat de storm min of meer weer voorbij is. Dokter Jesserun heeft namens de regering het dragen van mond- en neuskapjes verplicht gesteld voor mensen die naar buiten gaan, maar gisteren zagen we weer het oude beeld: mensen die de regels negeren en de politie die de andere kant opkijkt.  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: