Goede vibez

Door de politieke partijen die nu in de oppositie zitten in het parlement is een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerking houdt in dat dat de VHP, de Abop, de NPS en de PL samen een regeerprogramma gaan maken, samen de president en de vp gaan voordragen in DNA en na de verkiezing van hun, de regering gaan formeren. De politieke partijen hebben de wens samen verder te gaan. Het is ze gelukt om concrete afspraken te maken over de regeringsformatie. Dat is meestal het moeilijkste onderdeel van de samenwerking, de kaarten schudden en de knikkers verdelen. Er komt een ministerie en een onderminister bij en het is goed uitgelegd. Het leiderschap van de VHP en Chan Santokhi is door alle partijen geaccepteerd. De zetelwinst is de grootste onderbouwing van het leiderschap van de VHP. De voorsprong van de VHP op de rest is enorm. Alles wat we hieronder gaan zeggen is ervan uitgaande dat de zetelwinst van de respectieve partijen niet verandert bij de bindend-verklaring van de uitslag. De ministeries zijn al verdeeld onder de politieke partijen. De VHP levert de president en dat is meer dan logisch. De Abop is de tweede grootste partij en krijgt niet alleen het vp-schap maar ook de voorzitter van DNA. Daar zie je al dat de grootste partij de VHP niet gierig is geweest bij het verdelen van de verantwoordelijkheid. Want de verwachting was dat de VHP de positie van voorzitter wel voor zich zou eisen. De Abop is met deze twee posten ruim geaccommodeerd in de komende coalitie. De body language en de chemistry tussen de 4 voorzitters waren over het algemeen duidelijk te zien en het had een goed gevoel voor wat betreft de politieke stabiliteit en een stabiele regering die de termijn van 5 jaar kan uitzitten. Welbeschouwd was de PL-voorzitter het meest buiten de maat in het gezelschap. De PL is nog niet op 1 golflengte met de andere voorzitters en dat kan komen uit een gevoel van schaamte. Want de PL is evenals de NDP en de HVB afgewezen door de kiezers. De voorzitters van de VHP, Abop en de VHP hebben met heel veel tact en uit een hoge verantwoordelijkheid gesproken. Er was van hun geen negatieve toon te noteren, zelfs Ronny Brunswijk heeft zeer beheerst vragen beantwoord. Hij liet zich niet uitlokken. Alleen de PL-voorzitter heeft woorden met een negatieve lading als ‘verraders’ gebruikt. In principe heeft hij met zijn woorden een heksenjacht op Biza beloofd. De PL is meer dan royaal tegemoetgekomen met 2 ministeries. Het ministerie van Biza lijkt niet gepast voor een partij die niet veel electorale steun heeft. Ook was het niet gepast en kwam het zelfs gierig over dat de PL-voorzitter anderen de kans niet geeft in zijn partij en zelf al heeft bekend gemaakt dat hij minister van Biza wordt. Maar de man heeft een strafblad en kan dus geen bewijs van goed gedrag afgeven. Hij is niet tot een minister te benoemen. De rest heeft gezegd dat ze nog in hun partij afstemming gaan houden wie minister wordt en zo hoort het. De houding van de PL-voorzitter is de verklaring waarom de PL bijna niet meer bestaat. Er is geen interne democratie binnen de PL. Het is gedraaid als een bacovenwinkel en er is geen visie en geen droom voor het land. Wat wel weer duidelijk te zien was, is dat de beoogde presidentskandidaat Santokhi niet alleen een politicus is maar nog altijd ook een technocraat. Weer is opgevallen dat hij bijna over alle onderwerpen van het overheidsbeleid een redelijk goed beeld heeft en vooral een uitgesproken technische visie. Hij heeft ervaring met het ambtelijke, hij was 5 jaar lang minister van een succesvol ministerie met een bijna 100% realisatie. Hij was de minister die zei dat ‘er is geen geld’ geen excuus moet zijn en hij kondigde aan dat hij al zijn beleidsvoornemens zou uitvoeren. En dat deed hij ook. De technische visie en het beleidsmatige inzicht heeft de huidige president niet gehad. Dat heeft onder andere te maken met de academische opleiding die de een wel heeft en de ander niet. Wanneer de president een goed beeld heeft van het beleid en ook een uitgesproken technische visie daaromtrent heeft en breed is georiënteerd, zoals Santokhi, dan is het veel gemakkelijker om de beleidsuitvoering van de ministers aan te sturen en te monitoren en is het daarom ook veel gemakkelijker om op elk moment in DNA het beleid te komen verdedigen. Dat was er in de afgelopen jaren na president Venetiaan er niet.

We horen gemor uit de traditionele volksbuurten waar het leven altijd slecht is geweest en waar sommigen er prat op gaan in een getto en in krotten te wonen. Men wil niet uit de situatie, het lijkt alsof men verraad zou plegen als men het getto zou willen omvormen tot goed geordende buurten. In bepaalde buurten worden er al bezwaren geuit tegen de presidentskandidaat. Deze bezwaren komen voort uit onvoldoende scholing, onvoltooide emancipatie, mental slavery die voortduurt en niet volbrachte integratie van delen van die gemeenschappen met de rest van de samenleving. Die denken dat zij de wereld zijn. Het is te vergelijken met de oude opvatting dat de aarde plat was. Er worden racistische uitspraken gedaan en die worden ook nog in de krant gepubliceerd. Maar er zijn burgers die het land serieus nemen en weigeren om eeuwenlang in getto’s en in krotten te wonen. Al met al geeft de nieuwe coalitievorming een goed gevoel. Er wordt geen vijandige en haattaal uitgesproken zoals in 2010 en 2015. Er is een duidelijke visie, er is uitstekend en serieus leiderschap dat het land niet wil regeren met dans moves, maar met serieus beleid. Het is weer gebleken, nu in Suriname: met charisma, met straattaal, met moppentapperij, met zingen en met dansen wordt een ontwikkelingsland niet geregeerd. Daarvoor heb je serieuze en geschoolde leiders nodig die bruggen kunnen slaan. Chan Santokhi lijkt die Surinamer wel. Zijn uitgangspunt is zeer verstandig en logisch: eerst stabiliseren en dan groeien. Inmiddels is door de rust die hij uitstraalt de cambiokoers drastisch gedaald en de dalende trend zal zich voortzetten.              

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: