DC Nerkust last 1 dag rust in bij verwerking

Paramaribo, 31 mei 2020
Aan: De Voorzitters van alle politieke partijen

Betreft: Hoofdstembureau Paramaribo last rustdag in

Geachte voorzitters,

Sec. DC no. 52/2020

Hierbij deelt de voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, dhr. M. Nerkust u mede dat het hoofdstembureau, vanwege de ontstane covid-19 situatie in het NIS, uit veiligheidsoverwegingen heeft besloten de verkiezingswerkzaamheden te staken. In het verlengde hiervan zal er gewerkt worden aan het herstellen van de communicatie met het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), het treffen van extra COVID-19 maatregelen en het veiligstellen van het personeel en de vertegenwoordigers van de politieke partijen in het NIS.

Het hoofdstembureau is ervan overtuigd dat het OKB de instantie bij uitstek is die de uitslag van de verkiezingen bindend moet verklaren. Het is dus van eminent belang dat ook de observers van het OKB aanwezig zijn in het NIS, bij de verwerking van de processen-verbaal.

Verder kan u meegedeeld worden dat er extra COVID-19 maatregelen in het NIS zullen moeten worden getroffen, omdat er een covid besmette persoon gedurende meerdere dagen in het NIS aanwezig was.

Wij zijn genoodzaakt een (1) rustdag in te lassen zodat we het boven aangehaalde kunnen toepassen.

Nadere berichten inzake het hervatten van de werkzaamheden volgen.

Ik hoop u omstandig te hebben geïnformeerd en zeg u bijvoorbaat dank voor uw begrip.

Hoogachtend,

De Voorzitter van het Hoofdstembureau Paramaribo,


error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: