Code Rood: Situatie zeer ernstig, drastische aanpak vereist

Volgens de Situation Report (SitRep) van het Covid-19 management team is de situatie in Suriname zo alarmerend geworden, dat Code Rood is uitgeroepen.

Casussen zonder bron:
Zo is van de afgelopen 3 gevallen de bron onbekend voor het ministerie van Volksgezondheid. Er kan tot noch toe noch bevestigd, noch ontkracht worden dat deze casussen in het buitenland geïnfecteerd zijn geraakt. Het team adviseert dan ook per direct:

  • Samenscholing terug te brengen van 250 naar maximaal 10 personen
  • Partiele lockdown van 20:00 tot 05:00 uur
  • Controle grenzen ingrijpend verscherpen en alle personenverkeer van en naar het oosten stop te zetten
  • Omdat tijdens de verkiezingen velen Suriname binnengekomen uit onbekende gebieden, zijn de komend 14 dagen van cruciaal belang zodat bij elk verdacht geval tijdig kan worden ingegrepen
  • Versterking epidemiologische surveillance van acuut respiratoire aandoeningen
  • Verhoogde alertheid van lokale huisartsen op personen met griepsymptomen en dit zo snel als mogelijk rapporteren via 178.

Alert! Het Ministerie roept de bevolking op om te allen tijde alert te blijven en de nodige preventiemaatregelen te treffen zoals contact te vermijden met mensen met griepverschijnselen, het toepassen van handhygiëne en het in acht nemen van de hoest en nies etiquette. Heeft u griepverschijnselen? Bel 178!

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: