Een terugblik op de verkiezingsuitslag van 25 mei 2020

KennisKring zal op dinsdag 2 juni haar blikken werpen op de afloop van de recente verkiezingen en alle ontwikkelingen daaromheen. Een blik vooruit zal ook geworpen worden op de verkiezing van de parlementsvoorzitter en van de president, alsook op de nieuw te vormen regering en de mogelijke opties. De gastsprekers zijn Prof. Jack Menke, hoogleraar onderzoeksmethodologie aan de ADEK, Prof. Marten Schalkwijk, socioloog en politiek analist, adviseur NIKOS en de heer John Krishnadath, directeur IDOS.

De afgelopen verkiezingen worden gekenmerkt door een rustig verloop, maar een turbulente afwikkeling van onder andere de kiesdistricten Paramaribo en Wanica. Is alles er richtig aan toe gegaan of was er toch sprake van veel onvolkomenheden? Kan een deelnemende politieke partij achteraf nog hertelling van alle kiesdistricten vragen terwijl tijdens de telling er van die partij geen wanklanken vastgelegd zijn? Was de kwaliteit van het stembureau personeel wel adequaat? Is er door de autoriteiten van Suriname een poging gewaagd het verplicht aanplakken van de processen-verbaal bij enkele stembureaus te voorkomen? Is de Districtscommissaris van Paramaribo binnen zijn boekje gebleven? Is de lange duur van het beschikbaar worden van de finale stemmingsresultaten wel normaal voor Suriname of wordt de goede naam van Suriname ten aanzien van het organiseren van goede verkiezingen aangetast? Moeten onze kostbare verkiezingen zwaar onder de loep worden genomen? Deze en vele andere vragen zullen beantwoord worden tijdens onze juni Kenniskring-sessie. Suriname is aan zet. De bevolking heeft de huidige oppositie het mandaat gegeven om aan veranderingen van onze economie, bestuur en beter welzijn te werken. Internationaal worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd; De avond begint exact om acht uur ’s avonds (20.00 uur) in het Lalla Rookh Complex gebouw 1. Eenieder is welkom deze meeting bij te wonen.

KK kent geen bestuur, doch een coördinatieteam, geen penningen, doch vraagt een vrijwillige (verplichte) bijdrage @ srd. 25,- ter dekking van kosten van die avond.  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: