Veaps eist goed agrarisch beleid van toekomstige leiders

De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (Veaps) constateert dat alle partijen, die als winnaars uit de bus zijn gekomen op 25 mei, de ontwikkeling van de agrarische sector prominent hebben opgenomen in hun beleidsinitiatieven, waarbij de export van agrarische producten een belangrijk speerpunt is. In vergelijking met voorgaande verkiezingen is het accent op de ontwikkeling van de agrarische sector nu sterker. De Veaps hamert al jaren hierop en hoopt dat er nu wel een kentering komt; de afgelopen 20 jaren heeft het overheidsbeleid niet geleid tot daadwerkelijke ontwikkeling van de agrarische sector en de export.

Terwijl de juiste maatregelen uitblijven, ziet Veaps dat de omstandigheden in het buitenland veranderen. De internationale regelgeving wordt strenger, de concurrentie neemt toe en de productiekosten in Suriname stijgen. Veaps hoopt dus dat hetgeen de politieke partijen tijdens bijeenkomsten presenteren over de agrarische sector daadwerkelijk uitgevoerd zal worden. Veaps attendeert erop dat de productie en export van agrarische producten een zware slag heeft moeten incasseren vanwege de gewijzigde EU-regelgeving per eind 2019, waarop Suriname zich niet op tijd heeft voorbereid. Dit, terwijl de verscherpte internationale regelgeving al sinds 2016 bekend was bij functionarissen van LVV.

De Veaps vindt het jammer dat het toenmalige hoofd van de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen van LVV, die verantwoordelijk was voor het achterhouden van de informatie van de nieuwe EU-regels, nu de lijsttrekker is van de VHP in het district Saramacca. Door het niet tijdig communiceren met de exporteurs, waren de exporteurs genoodzaakt om in 6 maanden te voldoen aan de nieuwe eisen. Het gevolg hiervan is dat Suriname nog geen vrijstelling heeft gehad voor de export van verse sopropo, waardoor telers en exporteurs in problemen zijn geraakt.

De ondertekening van een overeenkomst met de LR Group uit Israël voor de opzet van staatsbedrijven met een staatsgarantie van Suriname is juist wat niet moet gebeuren. Dit staat haaks op het stimuleren van de eigen agrarische ondernemers. De Covid-19 crisis heeft de precaire situatie nog meer verergerd en de export lamgelegd. Veaps hoopt dat ongeacht welke partij aan de macht komt de agrarische sector betrokken wordt bij het direct ontwikkelen van beleid betreffende: productiegronden, begeleiding en certificering van telers en exportbedrijven, nieuwe exportmarkten aanboren, gunstige leningsvoorwaarden introduceren, operationaliseren van het Agrarisch Kredietfonds en inzetten van diplomatieke diensten voor de marketing van agrarische producten.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: