Onderwijs past vakantieregeling aan

Schooljaar eindigt 31 augustus 2020

Het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur heeft een mededeling doen uitgaan waarin aangegeven wordt dat voor dit schooljaar de pinkstervakantie komt te vervallen, de vakantieregeling wordt aangepast en het schooljaar zal eindigen op 31 augustus 2020.

Ook zal per 1 juni gestart worden met de hervatting van het regulier onderwijs aan de toets- en examenklassen van het Basis-, VOJ en VOS onderwijs. De volledige bekendmaking leest u hier onder.

BEKENDMAKING

Het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MinOWC) brengt onder de aandacht van de totale samenleving dat de pinkstervakantie voor dit schooljaar 2019/2020 vanwege bijzondere redenen komt te vervallen. De vakantieregeling wordt thans aangepast, waarbij het schooljaar zal eindigen op 31 augustus 2020.

In navolging van de mededeling van de President van de Republiek Suriname dat het MinOWC voorbereidingen treft om alvast met de examenklassen het onderwijsproces te starten, wordt onder de aandacht van de samenleving gebracht dat per 01 juni de schooldeuren worden geopend voor de toets- en examen klassen van het Basis-, VOJ, en VOS-onderwijs.

Het bovenstaande houdt in dat leerlingen fysiek de school zullen bezoeken onder de hen bekende schooltijden met name van 08.00 uur – 13.00 uur voor de basisscholen, van 07.30 uur – 13.00 uur voor de VOJ-scholen en van 07.00 uur – 13.00 uur voor de VOS-scholen

Met inachtneming van de COVID-19 protocollen zullen de leerlingen over diverse lokalen binnen het schoolgebouw worden onderverdeeld. Na evaluatie van de eerste week in juni en in afstemming met het Ministerie van Volksgezondheid zullen beurtelings de lagere leerjaren van elk niveau het onderwijsproces geleidelijk aan hervatten. Dit zal eveneens afhangen van de beschikbare ruimte binnen de school.

De scholen langs de oostgrens van Suriname zullen vooralsnog niet worden opengesteld.

Op ouders/verzorgers doen wij een beroep te allen tijde de instructies gegeven door de schoolleiding op te volgen. Ouders/verzorgers van leerlingen van de lagere leerjaren zullen via de schoolleiding op de hoogte gesteld worden op welke dagen hun kind de school moeten bezoeken.

Aan de schoolleiders, leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers van voormeld gebied vragen wij de nadere instructies van het MinOWC af te wachten.

Tot slot vermelden wij dat kantines op scholen niet opengesteld zullen worden. Dit om te voorkomen dat leerlingen zich in groepjes gaan begeven en daarmee de sociale afstand niet in acht nemen.

Wij wensen alle leerlingen en studenten een succesvolle afronding van het schooljaar toe!

Paramaribo, 28 mei 2020

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: