OKB Voorzitter: Alles is hier binnen onder controle

De voorzitter van het OKB, Jennifer van Dijk-Silos, was vanavond in het ANS om zoals normaal controlewerkzaamheden uit te voeren. “De dozen en de kits, die ijzeren dingen, die zijn van stembureaus. Die worden hier geleverd, de processen verbaal worden afgegeven in de nacht wanneer die mensen komen, en vanuit de processen verbaal moet er gecontroleerd worden. Daarmee zijn ze bezig, zien ze iets wat ze niet begrijpen, dan kunnen ze beslissen tot hertelling van een bepaald bureau. Daar hebben ze gisteren toe besloten, vandaag weer, hoor ik, en dat is het, en het is wachten, ze controleren de tellingen van de stembureaus.”

Geconfronteerd met de uitlating van de NDP voorzitter dat hij om een hertelling zou vragen, zei de OKB voorzitter: “Het OKB zelf heeft geen formele klacht over onregelmatigheden gehad, en ook niet een formele eis. Misschien als hij me gevraagd had om mijn mening had ik hem gezegd dat je op dit moment niet het hele land kan hertellen, in deze fase, omdat de hoofdstembureaus hun werk al gedaan hebben. Dan zal je moeten wachten op de volgende fase. Wat al gestuurd is naar alle media nu, en ook op onze website staat, zijn de processen verbaal waarvan onze toezichthouders foto’s hebben gemaakt van Paramaribo. We ontbreken 16 van de 274, en dat is zo miniem, dat je het maar doorstuurt, en dat zijn de foto’s van de PV’s. Dat heb ik naar alle media gestuurd, omdat ik wilde dat het vandaag in alle media kwam. Ik weet nog niet hoe het komt dat die 16 ontbreken, dat moet hier uitgezocht worden, misschien hebben mijn toezichthouders de foto’s niet gemaakt. Dat is rauw materiaal. Daar zie je de uitgebrachte stemmen op DNA, en deze cijfers zijn zeer “voorlopig”, er kunnen telfouten zijn gemaakt en dergelijke. Ik heb een schrijven met een klacht ontvangen van de drie voorzitters van de “oppositie” partijen en die klacht wordt serieus in behandeling genomen. Door de covid maatregelen duurde alles veel langer, dus dat heeft voor oponthoud gezorgd.”

Ook waren er wat calamiteiten met RR biljetten, waardoor besloten werd in overleg met de verantwoordelijken om de stemtijd te verlengen tot 21:00. Haast alle politieke partijen gingen akkoord daarmee. 

Met betrekking tot het bindend verklaren van de uitslag gaf van Dijk-Silos aan dat het van het proces afhangt.”Wanneer het eindresultaat door CHS bekend is gemaakt, dan is het mijn gewoonte tien dagen daarna klaar te zijn met het proces verbaal. Dit keer zal het twee tot twee en een halve week duren, maar wel binnen de voorgeschreven termijn.”

Toch sprak ze van een slechte organisatie, vooral wat met hoofdstembureau Paramaribo gebeurt. “Maar ons systeem is bijna fraude-ongevoelig. In ons systeem is alles transparent. Alles is hier binnen onder controle,” zegt van Dijk-Silos.

De werkzaamheden werden donderdagavond om 22:00 uur geschorst en worden vrijdagmorgen om 10:00 uur hervat.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: