Felicitatie boodschap DOE winnaars Verkiezingen 25 mei 2020

Op 25 mei j.l. zijn de Algemene  Vrije en Geheime Verkiezingen gehouden. Het volk heeft zich uitgesproken en de nieuwe leiding voor ons land aangewezen. Deze zijn VHP, ABOP en NPS en eventueel PL en BEP. 

Als rechtgeaarde democraten feliciteert het bestuur van DOE en haar leden, alle politieke organisaties die zetels hebben behaald.  Tegelijk roept DOE de samenleving op de gelederen te sluiten en samen te werken aan herstel en ontwikkeling van Suriname. We hebben geen tijd te verliezen en tegendraads te werken, omdat we sociaal economisch heel diep in de put zitten. DOE is zoals altijd ready om te DOEn wat nodig is in dit kader.  

DOE heeft een krachtige campagne met onder andere, anti-corruptie, Integriteit, dienstbaarheid, herstel van waarden en normen, het gezin als hoeksteen van de samenleving, een groene economie en duurzaamheid als camapagne speerpunten gehad. Helaas zijn de resultaten voor de partij anders dan verwacht en zitten voor de komende periode buiten het parlement. Op korte termijn zal de partij evalueren en zal hierbij ook de hand in eigen boezem steken en bijsturen waarnodig. Feit is, dat DOE de bovenaangehaalde speerpunten blijvend zal hanteren als speerpunten, maar tevens als meetindicatoren voor het te voeren beleid door de komende regering. 

Dank aan alle burgers die op de partij hebben gestemd, ons hebben ondersteund of sympathie hebben getoond. We never loose, we either win or learn.  We zullen blijven DOEn wat nodig is op weg naar 25 mei 2025. 

Mek wi tan DOE san de fanowdu.

Namens de Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid

Steven Alfaisi, voorzitter 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: