DOE roept op tot alertheid en bescherming van onze rechtsstaat.

De verkiezingen zijn achter de rug. Een belangrijke conclusie uit deze resultaten is, dat het volk een beleid van corruptie, verkwisting, vriendjes – en partij politiek, machtsdronkenheid en minachting van het volk door de NDP, resoluut heeft afgewezen. Wat rest de NDP plus regering dan te doen als een partij die zegt de democratische rechtsstaat te respecteren? Eenvoudig de resultaten van deze verkiezingen te accepteren, de winnaars te feliciteren en alles doen om de macht op een ordelijke manier over te dragen. En dit is juist wat er nu niet gebeurd. Het lijkt erop dat er bewust vertragingen worden opgeworpen en mogelijkheden worden bekeken om chaos te creeren. De rommelige organisatie en het bewust of onbewust nalaten van verplichte handelingen door voorzitters van stembureaus, bevestigen dit. Ook uitspraken en gedragingen van de DC van Paramaribo-Noord-Oost in de functie van voorzitter van het hoofd stembureau Paramaribo, dhr. M. Nerkust roept vragen op. 

Dit kan nooit goed zijn voor onze samenleving. Het is ondemocratisch, gewetenloos en anarchistisch. DOE roept de totale samenleving op, inclusief NDPers, ready te zijn om hier krachtig tegen te protesteren ter bescherming van onze democratie en rechtsstaat. Ook de verkiezingsautoriteiten, w.o. het OKB en het Ministerie van BIZA roepen wij op om te DOEn wat nodig is om het imago van ons land en verkiezigen te waarborgen en zich  krachtig tegen de gepleegde handelingen uit te spreken. We verwachten nu actie van het OKB. DOE vraagt  tenslotte ook de internationale gemeenschap blijvend mee te kijken en te assisteren ter waarborging van nationale en regionale rust en stabiliteit. Wij waken voor “Guyana – perikelen”. Laten we met zijn allen blijvend DOEn wat nodig is. 

Namens de Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid

Steven Alfaisi, voorzitter 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: