OAS Verkiezingswaarnemingsmissie sluit veldwerk in Suriname af en presenteert Voorlopig rapport

De verkiezingswaarnemingsmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS/EOM) onder leiding van de stafchef van het secretariaat-generaal, Gonzalo Koncke, aanwezig in de Republiek Suriname voor de algemene verkiezingen van 25 mei, verwelkomde de democratische betrokkenheid van de burgers op de verkiezingsdag.

De OAS-missie naar Suriname – de eerste verkiezings-waarnemingsmissie die in de Amerikas werd ingezet na de verklaring van de WHO over de Covid-19 pandemie – vereiste een innovatieve aanpak. Om ervoor te zorgen dat de OAS haar observatiewerk effectief kon leveren, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden, maakte zij gebruik van een tweeledige observatiemethodologie, waarbij zowel gebruik werd gemaakt van virtuele betrokkenheid bij de belanghebbenden vóór haar aankomst in Paramaribo als van meer traditionele persoonlijke ontmoetingen met de belanghebbenden ter plaatse. Voorzorgsmaatregelen, waaronder het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en social distancing, werden geïmplementeerd voor alle persoonlijke ontmoetingen. De OAS-missie voldeed aan alle door de regering vereiste maatregelen, waaronder twee Covid-19 tests voor alle leden van het team. De missie heeft nu haar veldwerk in Suriname afgerond en zal terugkeren naar Washington D.C.

De missie erkent de inspanningen van de Surinaamse autoriteiten om binnen de stembureaus voorzorgsmaatregelen te treffen om de kiezers te beschermen tegen de overdracht van Covid-19, hoewel er op dit moment geen actieve gevallen in het land zijn. Deze maatregelen omvatten o.a. de social distancing tussen de personen die aanwezig mogen zijn, het aanbrengen van antibacteriële spray op de handen van de kiezers die het stembureau binnenkomen, het gebruik van maskers en handschoenen door de stembureaumedewerkers en het desinfecteren van de stemhokjes nadat elke kiezer zijn stem heeft uitgebracht.

De missie prijst de Surinaamse autoriteiten voor hun inspanningen om de gezondheid en veiligheid van de kiezers te waarborgen, maar merkt op dat het moeilijk is om deze voorzorgsmaatregelen te handhaven buiten de stembureaus zelf, waar het verkeer van personen moeilijk te beheren was. De Missie merkt ook op dat, hoewel deze acties in de context van Suriname adequaat leken te zijn, ze in een ander land, met een andere telling van de gevallen en waar de verspreiding van Covid-19 door de gemeenschap een probleem is, niet voldoende zouden zijn.

Op de verkiezingsdag waren de leden van de Missie in zeven van de tien districten van het land aanwezig en observeerden zij het proces vanaf de opening van de stembureaus tot aan de telling en de toezending van de voorlopige resultaten. In totaal heeft de Missie in de loop van de dag 96 stembureaus in 53 kiescentra bezocht. De leden meldden dat de door hen geobserveerde stembureaus over het algemeen op tijd opengingen en dat alle stembureaumedewerkers en -materialen aanwezig waren om een goed verloop van de stemming mogelijk te maken. De verkiezingsmedewerkers, waarvan de meerderheid vrouwen waren, waren ijverig in hun taken en hadden kennis van de procedures. De missie prijst de verkiezingsautoriteiten, met inbegrip van de stembureaumedewerkers, het toezichthoudend personeel, de functionarissen van de Onafhankelijke Kiesraad en de politieagenten die lange uren hebben gewerkt om het verloop van het verkiezingsproces te vergemakkelijken.

De missie nam nota van de pauze in het onofficiële voorlopige registratieproces op het ministerie van Binnenlandse Zaken, rond 10.00 uur ’s ochtends op de dag na de verkiezingen, 26 mei. Als gevolg daarvan zijn de politieke partijen en het grote publiek ongeveer zeven uur lang verstoken gebleven van informatie. Terwijl de ambtenaren van het ministerie adviseerden dat dit te wijten was aan de vermoeidheid van de ambtenaren die de resultaten verwerken, zou een betere planning dergelijke ongelukkige gebeurtenissen hebben voorkomen, wat niet zou moeten gebeuren in een verkiezingsproces. Desondanks merkte de missie op dat de verwerking van de resultaten later op de dag werd hervat met hetzelfde percentage als waarop het was geschorst (72% van de stemverklaringen). Hoewel de voorlopige resultaten niet zijn afgerond, zijn er geen significante veranderingen in de trends vastgesteld. De missie blijft werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De missie heeft een voorlopig verslag uitgebracht met haar opmerkingen en aanbevelingen over de belangrijkste aspecten van het verkiezingsproces, waaronder de organisatie en de technologie van de verkiezingen, de verkiezingsrechtspraak, de politieke financiering en de politieke participatie van vrouwen. Een eindrapport zal worden voorgelegd aan de Permanente Raad van de OAS in Washington, D.C. en zal worden gedeeld met alle belanghebbenden in Suriname.

De missie is de regeringen van Bolivia, de Dominicaanse Republiek, Frankrijk, Italië, Nederland en de Verenigde Staten dankbaar voor hun financiële bijdragen die deze missie mogelijk hebben gemaakt.

https://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-051/20


http://www.oas.org/documents/eng/press/Suriname-Preliminary-Report-2020.pdf

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: