IDOS: De oppositionele partijen beschikken over een meer dan absolute meerderheid in een eventuele Volks Vertegenwoordigende Vergadering

Het nipt niet hebben van een twee derde meerderheid in het Parlement, zou geen reden voor de NDP en de BEP moeten zijn om de President en Vice president niet in de DNA te laten kiezen. De huidige oppositie beschikt volgens een schatting van het IDOS over minimaal 71.8% van de stemmen, die nodig zijn om een President in de VVV te kiezen. Een absolute meerderheid die herhaling van 1996 en 2010 zeer moeilijk maken.

De uitslag van de parlementsverkiezingen zijn bekend. De NDP heeft 16 zetels gehaald en is voor een blokkade van een directe verkiezing van de President en de Vice president afhankelijk van de BEP, haar coalitie partner. Met hun 18 zetels kunnen ze de gang naar de Verenigde Volks Vergadering (VVV) afdwingen, omdat de gezamenlijke oppositie op 1 stem na, net niet de twee derde meerderheid heeft in het parlement om de President en de Vice president direct te kunnen kiezen. Het is “common knowledge” dat de telling van de RR vertegenwoordigers een tijdje in beslag kan nemen en dat er veel in die periode gemarchandeerd wordt. De vraag is of het wel nodig is dat de NDP+ een dergelijke
strategie, die misschien in het verleden gewerkt heeft, moet toepassen. Om een antwoord hierop te geven zal het IDOS een inschatting maken van het krachtenveld en aantonen dat het totaal geen zin heeft om de al arme overheid in de kosten te jagen door een VVV vergadering af te dwingen. In de VVV, waar de President bij gewone meerderheid van stemmen wordt gekozen, hebben in totaal 934 volksvertegenwoordigers zitting. Dat zijn 51 DNA leden, 765 RR leden en 118 Districtsraadleden.

Om tot een schatting van het aantal volksvertegenwoordigers te geraken, is het IDOS als volgt te werk gegaan. We hebben gekeken naar de stemmen, die op het niveau van de ressorten zijn uitgebracht. De stelling is, dat de kiezer die zijn stem uitbrengt op bijvoorbeeld de VHP ook kiest en stemt voor alle VHP kandidaten op Ressortraad-niveau. Dit is niet alleen het stemadvies, die partijen aan hun kiezers geven, maar ook een gebruik in de Surinaamse politiek. Men heeft het gemakshalve over “Flogo Alla’. In geval van de Districten Para, Coronie, Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini, waar we niet over die informatie beschikken, hebben we de Ressortraad-zetels en de daarvan afgeleide Districtsraadzetels toegewezen op basis van de door partijen gewonnen DNA-zetels en hoe deze zich ten opzichte van elkaar verhouden.

Op basis van deze exercitie blijkt, dat de gecombineerde oppositionele partijen (VHP, ABOP, NPS en PL) over minimaal 71.8% van de 934 uit te brengen stemmen in zo een te houden VVV vergadering beschikken.

De NDP en haar huidige regeringspartner, zouden er dus goed aan doen om de huidige oppositie in de gelegenheid te stellen om de President en de Vice President direct in het de DNA te doen kiezen. Het creëren van oponthoud door een gang naar een VVV af te dwingen, legt namelijk totaal geen zoden aan de dijk en zorgt alleen maar voor onnodig hoge kosten, die wij bovendien ook niet kunnen dragen. De oppositionele partijen hebben een absolute meerderheid in deze volksvertegenwoordigende vergadering. Laat de ratio voorop gaan. Zo simpel is dat.

IDOS 27 Mei 2020

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: