Bouterse grondwettelijk ongeschikt voor nieuwe termijn als president

Ook amnestie is uitgesloten

Bouterse zal na 25 mei niet benoemd kunnen worden voor een derde termijn als president van Suriname. Tot deze conclusie komt staatsrechtgeleerde Maurice Pahladsingh na bestudering van de Surinaamse Grondwet en het vonnis van de Decembermoorden. Artikel 101 van de Grondwet draagt de president op de leiding te nemen over de buitenlandse politiek en de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen. De veroordeelde Bouterse is daartoe feitelijk niet in staat en kan daarom niet benoemd worden. Veroordelingen maken Bouterse ongeschikt om taken als President uit te voeren. Bouterse was al in Nederland veroordeeld voor handel in drugs. In november 2019 is hij in eigen land veroordeeld voor meervoudige moord inzake de Decembermoorden. Dat Bouterse nog een beroepsmogelijkheid heeft doet daar niet aan af. Het vonnis is dermate grondig en vernietigend dat geen enkel staatshoofd met Bouterse op de foto zal willen of zaken zal willen doen met hem. Het risico dat de veroordeling in stand blijft is immers levensgroot. Bouterse zal internationaal meer dan ooit persona nog grata zijn. Een president die zijn internationale taken niet kan vervullen zal maken dat de Republiek Suriname internationaal vleugellam zou zijn en Bouterse als president juist averechts zou werken. Vanwege de geldende veroordeling is Bouterse feitelijk ongeschikt om het ambt van president van de Republiek Suriname zuiver en volledig te vervullen in overeenstemming met de taken die in de Grondwet aan de president worden opgedragen. Een voornemen om Bouterse te benoemen tot president is daarmee ongrondwettig en bij voorbaat uitgesloten. De NDP zal eventueel een alternatieve kandidaat moeten voordragen die wel volledig kan voldoen aan de taken die middels de grondwet wordt opgedragen ter vervulling van het ambt van president.

Ook amnestie is uitgesloten

Naast deze opmerkelijke conclusie stelt Pahladsingh ook dat er geen sprake kan zijn van amnestie voor een veroordeelde Bouterse. De in 2012 gewijzigde amnestiewet die de gebeurtenissen van 1980 en 1982 binnen het bereik van amnestie wilden brengen, voldoet niet aan de internationaalrechtelijke voorwaarden die amnestie mogelijk maken. Er is bijvoorbeeld geen sprake geweest van een burgerlijk conflict in 1980, maar van een staatsgreep. En in 1982 was het dat hij met voorbedachten rade vreedzame uitsprekende vertegenwoordigers van democratische instituties waar de vrije pers, vakbonden en rechtsbescherming deel van uit maken heeft gefolterd en geëxecuteerd. Bovendien heeft Bouterse zich door foltering schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheden, een misdaad die net als bijvoorbeeld genocide, nooit onder het bereik van amnestie kan vallen. Pahladsingh heeft een vlog gepubliceerd waarin hij deze zaken uitgebreid analyseert. Deze is te zien via de link https://youtu.be/k12guPjBDso. De vlog is onderdeel van 5 delen waarin Pahladsingh argumenten biedt aan Surinamers om te kiezen voor nieuw leiderschap.

Voor vragen over dit bericht: Maurice Pahladsingh – [email protected]

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: