Vanaf vandaag politiek anders: ‘Vijf Negen Zeven.’

Ruben del Prado: “We gaan de Surinaamse droom middels een nieuwe koers waarmaken! Samen, anders…”

Dat is wat arts, dokter Ruben del Prado vandaag, de dag voor onze verkiezingen, aankondigt. Het wordt een politieke partij die, ongeacht politieke kleur, kundigen in de Surinaamse samenleving, ook dus ook uit de politiek, wil betrekken. Niet met als doel de verkiezingen perse, maar wel om een geheel nieuwe kijk, een nieuwe aanpak van ‘politiek’ op gang te brengen. Vijf Negen Zeven” is een nieuw nog officieel op te richten netwerk van netwerken met een politieke signatuur. 

Een politieke partij zonder verkiezingswens

“Vanwege onze wetgeving kun je alleen officieel aan de politiek meedoen als je een politieke partij bent, dus moeten wij dat officieel wel worden,” zegt Del Prado. “Dus statuten, goedgekeurde notulen en wat dies meer zij. Het wordt volgens de wetgeving dus sowieso een politieke partij, en toch .. anders. Want ondanks dat we een politieke vereniging zijn, is ons hoofddoel vooral niet het meedoen aan verkiezingen. Zoals begrepen kan worden uit het pas uitgegeven BINI rapport: Wij willen niet zijn zoals de anderen, die 5 jaar lang werken aan zich gereedmaken voor het deelnemen aan verkiezingen, en niet zich 5 jaren lang gereedmaken om problemen van nationale aard te identificeren en op te lossen, zoals:

 • preventie en bestrijding van corruptie en andere misdaad en bevordering van de veiligheid
 • duurzame werkgelegenheid 
 • vrouwen- en kinderrechten
 • groei- en ontwikkelingskansen voor kansarmen
 • acceptabele huisvesting voor iedere burger
 • genezing van de pijn in de gezondheidszorg
 • modern onderwijs “op maat”
 • verdere decentralisatie en verzelfstandiging van de districten
 • ruimtelijke ordening
 • minimalisering van de effecten van klimaatsverandering
 • milieubescherming en duurzaam gebruik van de Surinaamse natuur
 • bescherming en naleving van de rechten van seniorenburgers, mensen met een beperking en mensen van alle seksuele oriëntaties en genderbeleving en -expressie
 • regionale- en internationale betrekkingen, inclusief de relatie met onze diaspora
 • aanpassing van de Grondwet, inclusief het kiesstelsel, bevordering van directe democratie en de verwezenlijking van transparant openbaar bestuur
 • erkenning van de grondenrechten van onze inheemse en tribale volken. 

Een netwerk van netwerken

“Daarom is dit een netwerk van netwerken om, wel op politieke wijze, met participatie van de samenleving, dwars door alle traditionele politieke partijen, en zeker met leidinggevende actoren,deze problemen politiek op te lossen. Geen van deze kan opgelost worden door een stichting of belangenorganisatie of actiegroep of wat dan ook, daar heb je politieke strategieën  voor nodig, en daarom is ‘Vijf Negen Zeven’ politiek strategisch! Deze gecompliceerde en diepliggende issues vergen lange-termijn oplossingen met politieke welwillendheid en actie. “Ikzelf heb 20 jaren internationale ervaring bij de VN, en daarvoor ook iets van 20 jaren gewerkt voor de Surinaamse publieke gezondheidszorg, en ik weet: elke duurzame en noodzakelijke oplossing zal een politieke moeten zijn. Dat kan niet anders, zegt Del Prado. Hij geeft aan dat de de duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDGs, een leidraad zijn voor ‘Vijf Negen Zeven.’. “Verkiezingen zijn daarom niet in het vizier. We willen politiek voeren om problemen op te lossen, niet om verkiezingen te winnen!”

Veel ontspruit hierbij uit een gevoel, “firi”, gekoppeld aan ervaringen, en die deed Ruben in de afgelopen 18 maanden vooral op met ervaringen van de andere partijen. Hij is daartoe in contact geweest met een aantal politieke organisaties, vooral een 8-tal progressieven. “Mijn  teleurstelling groeide steeds meer, dat de meeste partijen hun energie stopten in voorbereidingen voor hun deelname aan de verkiezingen, en nauwelijks in liefdevolle energie om samen te werken.” Del Prado zegt vooral geïnteresseerd te zijn geweest in de verschillen tussen de partijen, zodat die zich bij eventuele samenwerking op verschillende gebieden konden aanvullen. “Die verschillen werden jammer genoeg juist gebruikt als redenen om niet samen te werken.” 

“De traditionele cultuur van politiekvoering is funest voor ontwikkeling,”
(Dr Hans Breeveld, politicoloog)

‘Vijf Negen Zeven:zal de traditionele cultuur van politiek dusdanig beïnvloeden dat het hoofdresultaat zal zijn: een beter Suriname voor alle Surinamers. Wie je ook bent,of waar je ook bent. “We doen niet aan uitsluiting vanwege politieke kleur. We hebben al vanaf 1938 verkiezingen, en we moeten tot de slotsom komen dat we iets echt nieuws, iets echt Surinaams nodig hebben, en dat is ‘Vijf Negen Zeven’”

Ruben vindt ook dat wetteloosheid in onze politiek geen plaats heeft, en dat we dat toch altijd toegestaan hebben. Ook het werken langs etnische lijnen is verouderd en werkt niet meer. “Wij mobiliseren op issues, niet op kleur of afkomst of wat dan ook. De focus moet echt puur liggen op de issues die voor ons land dringend moeten worden aangepakt, en dat moeten we samen doen. Je moet politicus zijn voor hervorming van de Grondwet. Je moet de politiek kennen om de echte prioriteiten op een landsbegroting te krijgen. Geen van de voornoemde issues op de lijst kan zonder politiekvoering. Dan wel, politiekvoering door mensen van alle politieke kleuren en vlaggen te beïnvloeden om minder te beloven.. en meer te doen.”

Geleid door de SDGs: De Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De belangrijkste strategie van ‘Vijf Negen Zeven’ is om buurtorganisaties, NGO’s, verenigingen, stichtingen, platforms, bewegingen en zo voorts, in contact brengen met de politiek. “Wat is het toch jammer dat ‘politiek’ een vies woord is geworden. Daarom werken wij niet eraan om in DNA of regering of op een of andere politieke lijst te komen. We zijn niet gelieerd aan een bestaande politieke partij, en zullen met alle Surinamers, en allen die Suriname een warm hart toedragen, in dialoog treden en werken aan het bereiken van de SDGs. Zoals we samen, met z’n allen, de Covid-19 situatie, met gezamenlijke inspanning tot zulke goede resultaten hebben kunnen leiden in Suriname, kunnen en moeten en zullen we dat ook met z’n allen doen om Suriname weer gezond maken!” zegt Del Prado. “Dit is nieuw, hebben we nooit eerder gekend, heeft een totaal innovatieve aanpak; een aanpak die, wanneer op de juiste manier uitgevoerd, eigenlijk nooit kan falen. Wat deze verkiezingen ook brengen, dit is waar wij de komende 5 jaren aan zullen werken. Wie hart voor en geloof heeft in Suriname, is automatisch al deelgenoot van ‘Vijf Negen Zeven’ We gaan de Surinaamse droom middels een nieuwe koers waarmaken! Samen, anders …”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: