SNWIS komt met “Snapcap Movement”

Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol tijdens nationale waarneming bij de verkiezingen over twee dagen om democratie, stabiliteit, goed bestuur, economische ontwikkeling en groei te stimuleren. In dit kader hebben de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa) het initiatief genomen om op te richten de “Stichting Nationaal Waarnemers Instituut Suriname” (SNWIS). De SNWIS heeft als belangrijkste doelstelling een bijdrage te leveren aan het verhogen van de kwaliteit en integriteit van de verkiezingen in het algemeen en het democratisch proces in het bijzonder. De SNWIS is van mening dat zij een belangrijke bijdrage kan leveren bij de verkiezingen van 25 mei 2020 als lokaal waarnemingsinstituut. In dat verband is er meermalen overleg gepleegd met het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB).

Teleurgesteld

De organisatie heeft op maandag 18 mei bericht ontvangen van het OKB dat het niet mogelijk is de nationale waarnemers van de SNWIS te accrediteren. De SNWIS is bijzonder teleurgesteld dat een groep van gemotiveerde en gekwalificeerde Surinamers door het OKB niet als onafhankelijke, nationale waarnemers kunnen worden geaccrediteerd. De organisatie zegt begrip te hebben voor het besluit van het OKB. De SNWIS zal echter, gezien het belang van een zo breed mogelijke waarneming van de algemene verkiezingen, doorgaan met het uitvoeren van haar belangrijkste doelstelling.

Nationale waarnemers

Via een groep van nationale waarnemers wil de organisatie de verkiezingen observeren. De SNWIS noemt een aantal overwegingen die bepalend zijn geweest voor hun besluit. Zo noemt de organisatie dat het OKB geen principiële bezwaren heeft tegen nationale waarneming. “Uit een gesprek met de OKB-voorzitter, Jennifer van Dijk-Silos, is komen vast te staan dat de voorzitter een voorstander is van het hebben van nationale waarneming”, laat de organisatie weten. “Het enige waar zij geen invulling aan kan geven, is de accreditatie.” Het aantal lokale waarnemers is met 70 deelnemers ruim twee en een half maal groter dan de bijkans 20 internationale waarnemers.  De SNWIS wijst op het belang dat een zo groot mogelijk aantal waarnemers de verkiezingen monitoren en daarover verslag doen.

Onafhankelijk

De organisatie geniet ondersteuning van andere maatschappelijke organisaties en benadrukt dat het als een onafhankelijk instituut geen relatie met politieke dan wel verkiezingsautoriteiten heeft. “Onze waarnemers hebben geen rechten als geaccrediteerde waarnemers, maar voldoen aan een scherp gedefinieerd profiel, zijn politiek onafhankelijk, werken volgens een protocol gebaseerd op internationale normen en standaarden.” De organisatie zal afstemmen met de internationale waarnemers en haar missie over het veldwerk.SNWIS zal zorgdragen voor een informatiestroom naar relevante stakeholders, zoals de gemeenschap, politieke actoren, verkiezingsautoriteiten, internationale organisaties en diplomatieke missies.

Snapcap movement

Tegelijkertijd met de lokale waarneming zal de SNIWS uitvoering geven aan een “Snapcap Movement”. Dit is opgezet om alle uitslagen van de individuele kiesbureaus vast te leggen en te verwerken om zo de resultaten van de verkiezingen te kunnen beoordelen Het instituut zal worden geleid door Stephen Smit.

De organisatie vraagt eenieder om de uitslag van alle stembureaus, direct na afloop van de telling vast te leggen. “Doe mee aan de Snapcap Movement van SNWIS en draag bij aan de realisatie van eerlijke verkiezingen in Suriname”, vraagt de organisatie op social media. 

De organisatie legt uit dat deelnemers direct na sluiting van het stembureau, foto’s van het proces-verbaal model 7-A voor DNA kunnen verzenden naar de whatsapp nummers: +597 8843806 en +597 7484330 Of mail naar [email protected]. Meer informatie staat op de  website: 25mei2020.sr

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: