Het Ied-ul-Fitr

Het Ied-ul-Fitr feest is een jaarlijks terugkerende feest binnen de Islam dat gelijk gevierd wordt na het eindigen van de maand Ramadan waarin gelovigen met heel veel inspanning en ijver hebben gevast. Traditiegewijs verzamelen moslims zich in moskeeën of open ruimtes en verrichten twee gebedseenheden aan, genaamd “Rakat”, gevolgd door een preek en smeekbede waarin om vergeving, genade, vrede en alle andere belangrijke zaken voor elk wezen over de hele wereld wordt gesmeekt. Voor moslims is Ied-ul-Fitr een speciale en vreugdevolle feest om de Schepper dankbaar te zijn voor de hulp en kracht die Hij hen gedurende de hele maand Ramadan heeft gegeven om hen te helpen zelfbeheersing te oefenen. De Ieddag illustreert een enorme eenheid, glorie en vrede tussen de mens. Belangrijke elementen waarop het fundament van een vredige, saamhorige, liefdevolle en empatische samenleving wordt gevormd, wordt op deze dag uitermate uitgestraald. De Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) heeft tal van voorbeelden en instructies danwel aanbevelingen gegeven aan de moslims waarmede ze aan deze vreugdevolle dag het beste invulling kunnen geven. Richtlijnen over hygiene van lichaam, kleding en omgeving behoren ondermeer daartoe. Om de eenheid, vriendelijkheid, empathie en gelovigheid te bevorderen, beveelde hij een ieder (mannen, vrouwen en kinderen) aan om in dit feest te participeren. In de ochtenduren van de Ieddag was de profeet gewoon oneven aantal dadels te eten alvorens hij voor het Iedgebed vertrok (Bukhari Kitabul Iedain). Het betrekken van zoveel als mogelijk mensen op deze vreugdevolle dag, ongeacht hun etniciteit, geloof of afkomst, behoort ook tot zijn leer. Voornamelijk het betrekken van armen, wezen en behoeftigen in de Iedvreugde is hoog aanbevolen. Aalmoezen en liefdadigheid doen is een van de grootste pijlers van de Islam en veel moslims over de hele wereld gebruiken dit feest om sociaal welzijn te beoefenen. Dit jaar is zeker weer een goed idee om mensen in nood te helpen. Velen die getroffen zijn door de ongekende coronapandemie vinden het moeilijk om rantsoenen te beheren of het hebben van beschermende uitrusting om veilig te blijven. Geld, levensmiddelen en andere behoeftige zaken dienen te worden verdeeld aan degenen die het nodig hebben. Liefdadigheid, vrijwilligerswerk en dankbaarheid zijn enkele van de manieren om van het festival te genieten. De viering wordt traditioneel ook gekenmerkt door vrienden en familie te bezoeken, naar de moskee en andere openbare plaatsen te gaan. Met de coronavirus-pandemie die wereldwijd een ieder sterk in de ban houdt en de strikte protocollen daaromtrent, valt niet te ontkennen dat dit festiviteit dit jaar beknopt zal worden gevierd. Alhoewel de coronamaatregelen in Suriname enigszins versoepeld zijn en samenkomsten in een bepaalde mate zijn toegestaan, is het van cruciaal belang dat de regels van sociale afstand nauwgezet wordt gevolgd, alle oppervlakken gereinigd en gedesinfecteerd worden, waar nodig mondkapjes worden gedragen. Maar al deze maatregelen betekenen niet dat de festivalgeest niet kan worden ingeluid. Het Ied-ul-Fitr feest wordt dit jaar op zondag 24 mei gevierd. Moge de Almachtige Schepper een ieder de Iedvreugde doen beleven en in staat stellen om dit glorierijke feest op een zalige wijze te mogen vieren. Namens de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname wordt aan een ieder een gezegend Ied-ul-Fitr toegewenst. Ied Mobarak.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
Ephraimszegenweg 67

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: