Burgers adviseren: Stem SLIM

Voor het eerst in de verkiezingsgeschiedenis zijn er burgers die in georganiseerd verband stemadvies uitbrengen. Dit is niet in goede aarde gevallen bij diverse politieke partijen. Volgens Xaviera Jessurun, die samen met andere bezorgde burgers dit heeft geïnitieerd, is dit noodzakelijk vanwege het ernstig verdeeld politiek veld. Er doen 17 politieke partijen mee aan de verkiezingen. 

“We hebben te maken met een regeringspartij die niet schroomt om staatsmiddelen en staatsmacht in deze verkiezingsstrijd te gooien, zelfs een wet is aangepast in hun voordeel. Hiermee is er geen sprake van een eerlijke strijd”. Vorig jaar werd de Kiesregeling verandert waarbij pre-electorale combinaties werden verboden. Dit heeft volgens de bezorgde burgers grote consequenties in de verdeling van zetels. Zetels worden toegewezen aan de hand van het aantal stemmen per kiesdistrict. De grootste partij heeft hierin een bepalende rol. Versnippering van stemmen over een heleboel partijen kan ervoor zorgen dat partijen net op een paar tientallen stemmen een zetel missen, en dat de grootste partij haar zetels behoudt.

Jessurun stelt dat wij allemaal gebukt gaan onder het beleid van de regering. Een andere regering krijgen we alleen als deze regering landelijk 17 zetels of minder haalt. Dan wordt het noodzakelijk dat alle andere 34 zetels samenwerken en een regering gaan vormen en niet met de NDP gaan werken. 

“Suriname is bankroet, de problemen zijn gigantisch, de rechterlijke macht wordt ondermijnt. Het is nu ‘erop of eronder’. Jessurun, samen met bezorgde burgers verenigd in de actiegroep Bondru, geven op deze wijze stemadvies aan de kiezers. Zij adviseren dat de kiezers in hun kiesdistrict massaal stemmen op de grootste tegenhanger van de NDP. Dat is in elk kiesdistrict een andere politieke partij. Bijvoorbeeld in Wanica is dat VHP, in Marowijne Abop. In Paramaribo wordt geadviseerd op 2 partijen, de NPS en VHP, vanwege het aantal beschikbare zetels. “Zo alleen gaan we veel zetels van de NDP afpakken. Ze moeten met 17 en eigenlijk veel minder zetels uit de bus komen”. Jessurun stelt dat als we dit niet doen, de weg naar de Verenigde Volksvergadering niet is uitgesloten. Dit kan hele nare uitwerkingen hebben. We zijn een land in crisis, en dit kunnen we ons volgens haar niet permitteren.

“De totale Surinaamse samenleving heeft er belang bij dat het beleid van de afgelopen jaren niet gecontinueerd wordt. Als we in een land willen wonen waar we zelf in vrijheid onze spulletjes kunnen kopen in de winkel, als we in een land willen wonen met rechtszekerheid, als we in een land willen wonen waar medicatie voorhanden is en we goede scholing kunnen genieten, dan is het belangrijk dat we maandag gaan stemmen. Massaal en vooral slim!“.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: