Steven Alfaisie van DOE staat open voor samenwerking met gelijkgerichte partijen

Samenwerking NDP absoluut geen optie

Steven Alfaisie

Steven Alfaisie van DOE ziet niet alleen de mogelijkheid tot samenwerken met andere politieke partijen na de verkiezingen, maar zelfs de noodzaak daarvan. “Alleen, we zullen nooit kunnen samenwerken met de partij die zo een desastreus beleid gevoerd heeft de afgelopen jaren. Met gelijkgerichte partijen, integere mensen die ook het beste willen voor ons land qua economie, welvaart en welzijn voor eenieder, gerechtigheid en alle andere zaken die goed zijn voor ons land en volk, zullen wij sowieso niet alleen samen willen, maar ook moeten werken. We willen ook niet dat 1 partij wederom alle macht naar zich toetrekt en kan doen en laten wat ze willen, dus een samenwerking tussen partijen die goede plannen, intenties en competenties hebben, zien wij van DOE zeker wel zitten, en daar kijken we naar uit. Veel hangt af van het mandaat, welke onze kiezers ons geven. Met 5 zetels kun je immers al veel meer dan met 1 zetel.” Overigens had Steven Alfaisie reeds in een gesprek met Dagblad Suriname op 24 februari elke samenwerking met de NDP helemaal uitgesloten: https://www.dbsuriname.com/2020/02/24/alfaisie-sluit-samenwerking-ndp-helemaal-uit/

Dagblad Suriname sprak ook met Alfaisie over de resolutie, welke de president uitgevaardigd heeft, welke gedateerd is 15 mei 2020, en die, ondanks goede gesprekken tussen de president en onder andere de politieke partijen, zaken erin heeft zitten die nooit en te nimmer bij die besprekingen zijn meegenomen. Met name het artikel ‘Met het oog op omstandigheden die zich in het kader van COVID-19 zouden kunnen voordoen, kan de voorzitter van het Stembureau, ingevolge artikel 106 en volgende van de Kiesregeling, besluiten het stemopnemingsproces te schorsen’, zit niet alleen Alfaisie erg dwars, maar kennelijk alle betrokkenen en zelfs het OKB, omdat het tegen de kiesregeling zou zijn en ruimte biedt voor fraude. Ook binnen het Anti Fraude Platform is deze issue besproken, en Alfaisie maakt duidelijk dat men het hier niet bij zal laten, en dat hier zeker tegen gestreden zal worden. Het OKB zelf heeft bij monde van de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, inmiddels ook met klem geprotesteerd tegen de resolutie, omdat deze tegen de kiesregeling en andere wettelijke bepalingen zou zijn.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: