“Koers van SRD 5 zal niet meer gerealiseerd worden”

Velen beschouwen 25 mei a.s. als de dag waarop het getij in Suriname zal keren en ombuiging van het wanbeleid met zich zal meebrengen. De samenleving hunkert naar betere tijden, het liefst de tijd waar de USD-koers SRD 2.80 bedroeg. Thans bedraagt dat meer dan SRD 15. Jim Bousaid van de VHP, Damien Quintius van de NPS en Gilbert van Lierop van de Abop hebben op 20 mei tijdens het laatste economisch debat van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) geen vertekend beeld geschetst over het omlaag brengen van de exorbitante wisselkoersen.

Reactie NPS

“De koers van SRD 5 zal niet meer gerealiseerd worden. Dat gaat nooit gebeuren”, maakte Quintius duidelijk na een vraag uit de zaal wat de partijen exact gaan doen om de koers naar een acceptabel niveau van SRD 5 te brengen. “Ik denk dat het voor de samenleving duidelijk is dat die koers verder zal stijgen indien er geen correcte maatregelen genomen worden”, voegde hij daaraan toe. Quintius liet merken dat NPS naar een begrotingstekort van 3% streeft in de komende periode, met de verwachting dat aan het eind van het jaar de wisselkoers gestabiliseerd zal zijn door de verdiencapaciteit omhoog te brengen. “Wij gaan een prudent financieel beleid voeren, wij staan er ook om bekend”, aldus Quintius.

Reactie VHP

Bousaid attendeerde erop dat de wisselkoers bepaald wordt door een aantal zaken. Thans is er sprake van een sterke depreciatie van de SRD doordat de overheid veel geld uitgeeft en aan monetaire financiering doet. “Wil je de koers stabiliseren, ga je in elk geval de overheidsfinanciën onder controle moeten krijgen.” Dat betekent dus ook ombuiging van het monetair beleid en bezuinigingen doorvoeren. Bousaid voerde aan dat Suriname op een monetaire tijdbom zit. Ten aanzien van het omlaag brengen van de wisselkoers zei hij het volgende: “Wat zal gebeuren in de praktijk is dat er een nieuw evenwicht bereikt zal worden, misschien op het niveau van SRD 15 of SRD 13. Ik ben voorzichtig met het noemen van koersen. In ieder geval is de koers van SRD 7.52 niet meer realistisch.”

Reactie Abop

Ook Van Lierop vindt het een complexe zaak om nu al een evenwichtige wisselkoers te noemen. Hij wees op de cijfers van de gewezen president-commissaris van CBvS, Vijay Kirpalani, en het IMF. “Kirpalani zegt dat we een tekort hebben van 390 miljoen per maand. Dat is op jaarbasis 4.7 miljard. Volgens het IMF is het in 2020 2.9 miljard. Je ziet dat de cijfers niet kloppen. Daarom is het belangrijk dat we de eerste 0 tot 6 maanden gaan inventariseren en samen gaan zitten met de CBvS over wat de realistische koers moet zijn”, aldus Van Lierop.

KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: