“HET IS FEEST TRALALA”

Het lijkt wel een carnavalachtig feest als deel van een treurspel, indien gekeken wordt naar de opvoeringen van de kandidaatvolksvertegenwoordigers en aanhangers van de verschillende politieke partijen. Van onbegrensde opportunisme- en koeterwaals verkondigers tot een gewapende vlaggendief tonen hun kunnen door hun begerigheden vrijelijk te botvieren. Op billboards prijken opgepimpte foto’s van corruptie aanbidders van het moraal. Schaamteloos en respectloos plaatst een “bollebaas” zijn afspiegeling in culturele kledij met “koeploh” tijdens de Ramadan. De handelingen en opstelling van deze gast zijn toch bekend? Pal naast zijn afspiegeling prijkt zijn etnische soortgenoot. Deze gabber is eveneens na een politieke zwerftocht, uit zijn functie verjaagd en later uit “tjepotie” weer in het ambt geplaatst als “futuboi”.  Groots zijn de billboards van een hoogbejaarde, die waarschijnlijk hallucineert “that we can do the job”! Tenzij wordt bedoeld wetgeving vertrappen; corruptie met het kruis zegenen;  zand erover, en in de ogen strooien; bedriegen en dokken. Wie zei eens aan politici die toen jonger waren dan hij nu zelf is: “ga tomaten planten! Die toenmalige politici hadden ondanks hun hoge leeftijd nog rationele zaken voor het land gerealiseerd en zelfs het puin opgeruimd dat hij had achtergelaten. Nimmer zijn zij door geestelijk onvermogen of anderzijds belangrijke zaken voor de ontwikkeling van ons land vergeten. Welke “intrigeerder” bleek zich niets te herinneren van een zeer belangrijk besproken onderwerp aangaande onze toekomst? Was het op de koop toe in het college waar hij zich wederom kandidaat voor stelt? Wie was uit dat college gezet wegens, het langdurig “dokken” omdat hij de “democratische fight” blijkbaar door incompetentie niet aankon? Kotsig worden velen met kunde en enig moreel besef van paars gekleurde figuren die, ondanks nationaal en internationaal gepresenteerde argumentatie, alles wat krom is goed praten. Een zulks een “kwal” heeft nog maar kort door opschuiving mogen genieten van de machtspositie en financiële inkomsten. Daar zij nooit gekozen is geworden, haalt zij met gebruikmaking van idiosyncrasie alle uitpuilende ‘slijmerij’ uit zich om blunders en flessentrekkerij goed te praten. Menigeen die ongeveer 25 jaren geleden les hebben gehad op Adek, zijn met stomheid geslagen als zij de handelingen volgen van hun destijds aardige enigszins introverte docent. Zij voelen zich gegeneerd als men erachter komt wie hun docent algemene economie is geweest, maar prijzen zich gelukkig dat voorheen hen geen kolder is uitgelegd. Het is triest om te ervaren in welke financiële troep wij terecht zijn gekomen door boeven, en figuren waar de draden van moraal en empathie losgekoppeld blijken te zijn. Als de boodschap en achtergrondinformatie van vele “carnaval artiesten in het verkiezingstreurspel” wordt geëvalueerd, wordt het in ons hoogste college van staat bij hun verkiezing een “lugubere” vertoning. Een vervolg van waarin die “tante Katrijn” het heeft omgezet en door haar leider overeenkomstig wordt genoemd en bejegend. Met de aan waarheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden gesteld dat middels malversatie de paarsen ruim binnen zullen komen. Welke officiële instantie heeft reeds haar bezorgdheid uitgesproken m.b.t. de bemensing van verkiezingsorganen en het in allerijl op de kiezerslijst plaatsen van pas genaturaliseerde vreemdelingen? Misschien moet de verkondiger ook in zichzelf en om haar heen kijken, uitte “een kattige dame”. Wij zien toch hoe de Haitianen worden ingezet! Heeft u die “paarse Braziliaanse aanhang in de partybus” in noord ook meegemaakt? Misschien is het in dit kader aanmerkelijk dat wij ernstig op onze hoede moeten zijn voor een potentiële sprong in het aantal corona gevallen, verspreid door Brazilianen. Het is walgelijk dat de voorzitters van twee partijen die een verbond hebben gesloten het kiezersvolk zand in de ogen willen strooien met hun oprechtheidspogingen. Zij vertikken het om toe te geven dat zij het fundament hebben verstevigd om te geraken in de huidige misére. Het terugtrekken van regeringspartijen uit het VES-debat spreekt boekdelen. Hebben zij geen presentatie van hoe ons land binnen een wip en een zucht in Dubai zal worden omgezet? Hebben zij afgezien van de eerder verstreken 10 jaren weer nog 5 nodig, om daarna het land helemaal de afgrond in te duwen? Een grote groep ongeschoolde, ongecultiveerde en moreel onopgevoede landgenoten hebben zich genesteld in de verscheidene politieke partijen. Hierdoor zijn de bestuursorganen verpest geraakt en moet thans een keuze worden gemaakt uit een groep minderwaardige partijen. De oprechte kiezer die ontwikkeling van ons land voorstaat, zal dus moeten kiezen voor de “minst slechte partij”. Zoals het zich rationeel tot dusver laat zien, biedt maar een partij enige gefundeerde kansen van slagen om ons land te redden van verdere verdoemenis. Hopelijk zeggen zij terecht “RED SU”, en kan de Surinamer invulling geven aan het motto: zelf sterk, samen sterker!

P.S. Het valt te betreuren wat wij Surinamers van ons land hebben terecht gebracht door ons handelen en of juist het nalaten daarvan. Laat in het stemhokje uw geweten tot u spreken met ons volkslied in gedachte! Heb hart voor uw nageslacht!                                              

 Frits Lalay

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: