Anti-Barbari

Iets meer dan 525 jaar geleden schreef de bekende humanist en filosoof Erasmus zijn eerste geschrift getiteld “Anti-Barbari”. Hoewel dit Surinaams lijkt is het vrij vertaald uit het Latijns “ Tegen de Barbaren”. Hierin verzette Erasmus zich tegen de houdingen en gedragingen van de barbaren uit zijn tijd die hij als barbarij omschreef. Hij leverde hiermee kritiek op misstanden in de samenleving zoals machtsmisbruik, incompetentie van leiders, geldzucht en gebrek aan ethiek. Hierdoor werd de ontwikkeling van de samenleving geremd en bleef de bevolking arm en onderontwikkeld. In de ogen van Erasmus waren de barbaarse leiders zondaren voor wie een speciale plaats in de hel gereserveerd was.
Erasmus heeft zich gedurende zijn hele leven ingezet voor scholing en ontwikkeling van burgers omdat dit niet alleen het beste wapen was tegen de barbaren en het barbaars gedrag, maar ook een voorwaarde voor het gezond tot ontwikkeling brengen van een samenleving. Hij was van mening dat mensen niet worden geboren maar gevormd. Het gedachtegoed van Erasmus is na 525 jaar nog steeds erg relevant in de wereld en zeker ook voor het Suriname van vandaag. In onze samenleving zijn de misstanden die Erasmus beschreef en bevocht ook zichtbaar. Net als hem rust op ons de plicht om in ons eigen belang hiertegen in te gaan. Wij hebben op maandag 25 mei een mooie gelegenheid om dat te demonstreren door naar de stembus te gaan en “anti-barbari” te stemmen. Door de “barbari” zijn veel mensen gefrustreerd geraakt en teleurgesteld in de Surinaamse politiek en zijn voornemens niet te gaan stemmen. Daardoor maken zij wel een keuze voor en niet tegen de continuering van het leiderschap, de cultuur en het beleid van de “barbari” in ons land. Ik ben ervan overtuigd dat het beschaafde Surinaamse volk andere leiders en een ander beleid wil welke hen een toekomstperspectief biedt. Ga daarom naar de stembus op 25 mei en vervul uw burgerplicht. Mijn stemadvies luidt dan ook als volgt:

”ANTI-BARBARI”.

God zij met ons Suriname.

Soraya Bousaid

error: Kopiëren mag niet!