President Bouterse: Geen avondklok tijdens verkiezingen!

21 MEI 2020

Goedenavond Suriname,

Vanavond richt ik mij tot u met een update over de maatregelen in het kader van COVID-19 in Suriname.

Er is momenteel een beter beeld van de bewegingen en omstandigheden aan onze grenzen. Ondanks de getroffen maatregelen heeft zich toch één nieuwe, actieve importcase van COVID-19 kunnen voordoen in ons land. De veiligheids- en gezondheidsautoriteiten geven echter de verzekering dat de situatie beheersbaar is.

Ik weet dat het moeilijk is om te wennen aan de nieuwe omstandigheden. Ik
dank u daarom voor uw continue inzet om mee te werken.

Zeker gezien wij ons op dit moment vlak voor de Algemene, Vrije en Geheime Verkiezingen bevinden. De afgelopen weken is de Regering continu bezig geweest om te garanderen dat deze verkiezingen doorgang kunnen vinden, en wel op maandag 25 mei 2020. Dit jaar valt de verkiezingsdag samen met Ied- Ul-Fitr, maandag zal dan ook gelijkgesteld zijn aan de zondag.

De ogen van de wereld zullen op ons gericht blijven gezien de positieve resultaten die wij tot op heden geboekt hebben. Wij zullen op basis van de adviezen die voor handen zijn, maar vooral op basis van gezond verstand, deze verkiezingen zo veilig mogelijk organiseren.

Met inachtneming van de veiligheidsoverwegingen willen wij eenieder zoveel mogelijk in staat stellen om hun democratisch recht uit te oefenen. Alle stemgerechtigden die zich op maandag 25 mei in Suriname in quarantaine bevinden, zullen dan ook in de gelegenheid gesteld worden om hun stem uit te brengen. Het Nationaal COVID-19 Management Team zal de instructies hiertoe communiceren met deze groep.

Om de totale verkiezingsorganisatie de ruimte te geven voor de uitoefening
van haar taken zullen de volgende COVID-19 maatregelen gelden:

 • Maatregel 1. Op 24 en 25 mei gaan wij tijdelijk de partiële lockdown opschorten. Dat wil zeggen dat de avond lockdown vanaf middernacht van zondag op maandag – tot dinsdag in de ochtend tijdelijk niet zal gelden. Op dinsdag 26 mei om 23:00 uur zal de partiele lockdown weer regulier gelden. Dit met dien verstande dat de overige gezondheidsmaatregelen ook gedurende de Verkiezingen van kracht blijven, zoals:
  o De sociale afstand van minimaal 1,5 meter
  o De reguliere hygiene maatregelen
 • Maatregel 2. Het luchtruim voor binnenlandsverkeer wordt per vrijdag 22 mei 2020 opengesteld. Personen- en vrachtverkeer binnen Suriname wordt mét inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen toegestaan.
 • Maatregel 3. Ten aanzien van de grensgebieden is besloten dat:
  a.) De grenzen gesloten blijven; oversteken van of naar de buurlanden is dus niet toegestaan.
  b.) Bewegingen aan de Surinaamse zijde via de rivier en over land zullen wel worden toegestaan.
  c.) De checkpoints op de strategische posities blijven gehandhaafd. Ziet u verdachte gevallen? Helpt u ons allen en meldt dit alstublieft bij de autoriteiten.

De afgelopen week zijn er door het COVID-team gesprekken gevoerd met de diverse sectoren. De gewijzigde richtlijnen worden door het Nationaal COVID- 19 Management Team toegelicht.

Suriname, we staan op een belangrijk punt. Niet alleen omdat wij onze stem
zullen doen gelden, maar ook omdat wij naar een nieuwe fase van aanpassing van maatregelen gaan.

Zorgt u dat u uw voorzorgsmaatregelen neemt. Volgt u de COVID-19
gerelateerde aanwijzingen bij de stembureaus. Laat u zich niet afleiden door onjuiste berichtgeving. Ik wil u meegeven dat u erop kunt vertrouwen dat de verkiezingsorganisatie alles in het werk stelt; dat men de afgelopen weken dag en nacht werkt; om U in de gelegenheid te stellen om veilig uw stem uit te brengen. Blijft u daarom in dit specifieke geval niet thuis, maar gaat u stemmen!

Laten wij maandag onder de gegeven omstandigheden alstublieft extra geduldig, respectvol en verantwoordelijk met elkaar omgaan.

Vanaf 26 mei 11 uur ’s avonds gaan wij, omwille van ons aller gezondheid,
weer terug naar de partiële lockdown situatie.

Ik dank u.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: