Pers Communiqué van de Medische Staf van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo

De patiëntenzorg in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is zeer zorgwekkend. Heden donderdag 21 mei 2020 heeft de medische staf een spoed vergadering uitgeroepen om een noodkreet uit te brengen aan de directie van het AZP. Dit naar aanleiding van een schrijven van de hoofd van het laboratorium van het AZP aan de medische staf waarin hij mededeelde dat een groot aantal bloedonderzoeken niet meer gedaan kunnen worden. De medische staf van het AZP wil nadrukkelijk onder de aandacht van het volk brengen dat de patiëntenzorg in het AZP, in tegenstelling tot de gewekte indruk, in zeer bedroevende staat verkeerd.

Het is al geruime tijd (jaren) zo dat er een geleidelijke verpaupering plaatsvindt van het niveau van de 2e lijn zorg. Dit is in de afgelopen jaren ook al meerdere malen door verschillende vakgroepen (oncologie, orthopedie, kindergeneeskunde, etc.) en organisaties (VMS, MSB-AZP, NZR) onder de aandacht gebracht van ziekenhuis directie(s) en het ministerie van Volksgezondheid. Helaas zonder structurele verbetering en zelf verdere afbrokkeling van onze mogelijkheden tot bieden van kwalitatief goede zorg.

De afbrokkeling van de ziekenhuiszorg omvat vele aspecten waarvan hieronder enkele belicht zullen worden.

 • Gebrek aan verbruiksartikelen
  • Bv. gebrek aan dotter materialen (stents): de huidige voorraad maakt dat er heel binnenkort geen dotter procedures meer mogelijk zullen zijn voor patienten met een hartaanval of bloedvat vernauwing.
  • De intensieve zorg voor (premature) baby’s verkeert in ernstig gevaar. Met de huidige voorraad beademingsslangen kunnen wij nog 19 kinderen beademen. Als een pasgeborene met onrijpe longen surfactant nodig heeft om te overleven zal slechts 1 kindje behandeld kunnen worden met onze huidige voorraad (als er 2 patienten komen, moeten we gaan kiezen welke in leven blijft).
  • Voor mensen met botbreuken zijn er momenteel geen materialen meer voor operatieve behandeling (fixatie materiaal, schroeven, platen, etc.).
  • Basis materialen voor de operatiekamer, zoals hechtdraden, handschoenen en ook OK-apparatuur zijn zeer beperkt beschikbaar of defect waardoor ernstig besnoeid wordt in het aantal mogelijke operaties.
 • Gebrek aan medicijnen
  • De ICU heeft op 20 mei een lijst van 15 middelen aangegeven die niet meer beschikbaar zijn voor kritieke patienten.
  • Een essentieel middel (Fraxiparine) ter preventie van trombose (bloedproppen) is niet meer of zeer beperkt verkrijgbaar
  • Verschillende maagbeschermers welke o.a. vaak essentieel zijn bij opgenomen en erg zieke patienten zijn eveneens niet meer beschikbaar
  • Sterke pijnstillers (morfine-achtige middelen) voor erg zieke of terminale patienten zijn veelal niet meer verkrijgbaar of worden niet meer vergoedt.
  • Verschillende middelen die nodig zijn in de kankerzorg zijn niet meer beschikbaar; deze lijst wordt met de tijd langer. Ook de röntgenonderzoeken die nodig zijn bij controle en behandeling van kankerpatiënten worden slechts voor een klein deel (alleen de 1e scan) vergoedt door de verzekeraars.
  • Verschillende andere medicamenten (zalven, tabletten) worden niet meer of slechts in geringe hoeveelheden vergoedt door de verzekeraars. Hierdoor valt de bulk van de kosten op de schouders van de patienten.
  • Steeds meer wordt het fenomeen van ontheffingsaanvragen opgeworpen door verzekeraars om de afgifte van medicamenten te remmen. Wanneer patienten bv levenslang of voor meerdere jaren een bepaald medicament nodig hebben krijgen ze telkens voor 1 of 2 maanden ontheffing. Hiermee wordt getracht patienten ertoe te bewegen de medicatie zelf te kopen ipv elke maand uren in de rij te staan bij een loket om een nieuwe ontheffing te krijgen.
 • Uitvallen van diagnostische testen:
  • Laboratoriumtesten: het AZP-lab heeft op 20 mei een lijst van 29 items aangegeven welke niet meer mogelijk zijn. Sommige van deze testen kunnen voorlopig wel nog elders verricht worden, maar dan meestal tegen betaling.
  • Röntgen onderzoeken: we beschikken over een heel oud CT-apparaat welke de afgelopen maanden meerdere malen defect raakte. Hierdoor wordt de enige overige scanner waarover ons ziekenhuis beschikt (in het RTCS) nu gedeeld voor bestralingsplanning en voor diagnostiek. Vooral voor SEH en ICU patienten is dit vanwege de grote afstand die afgelegd moet worden een ernstig probleem.
  • Röntgen ingrepen: verschillende materialen die nodig zijn voor het echogeleid of CT-geleid plaatsen van buizen/slangen zijn niet meer of in zeer beperkte hoeveelheden aanwezig. Hierdoor kunnen patienten met bv. ernstige vochtophoping in de borstholte of buikholte (binnenkort) niet meer geholpen worden.
  • Endoscopische onderzoeken: alle scopen (voor maag- en darm onderzoeken) zijn al afgeschreven en aan vervanging toe. Wasmachines voor de endoscopen zijn allemaal afgeschreven. De laatste kan elk moment uitvallen.
  • EEG onderzoek: niet meer mogelijk, het enige apparaat is al geruime tijd defect
  • EMG onderzoek: apparaat defect, tekort aan electroden
 • Uitvallen van de netwerk communicatie binnen het AZP
  • Vanwege uitblijvende investeringen in het netwerk (zowel hardware als software) is het ICT netwerk onveilig, o.a. door gebruik van illegale software waardoor belangrijke updates voor veiligheid niet mogelijk zijn. Verder heeft het grootste deel van de afdelingen geen toegang tot elektronische Lab- of PA-uitslagen.
  • Momenteel is het hele netwerk uitgeschakeld vanwege een ransomware aanval
 • Wegvallen van eerder vergoede handelingen/ingrepen/testen:
  • Verschillende lab testen worden niet meer vergoedt door de verzekeraar; patienten moeten steeds vaker cash betalen. De lijst van niet vergoede testen groeit steeds zonder opgave van de reden of in kennis stelling door de verzekeraar.
  • Vele ingrepen door de radioloog (bv. naaldbiopten, drainages etc.) worden in het geheel niet meer vergoedt door bepaalde verzekeraars. Dit kost patienten veel geld hetgeen vaak leidt tot vertraging in diagnostische ingrepen, latere diagnose stelling en daardoor vaak slechtere behandeluitkomsten.
  • Kosten voor verbruiksartikelen zoals naalden voor botbiopsie, PEG sondes etc. worden volledig op de patiënt afgewenteld

Voor een meer uitgebreide listing van de heersende problematiek wordt verwezen naar de bijlage, waarin de verschillende vakgroepen hun probleempunten en tekorten aangeven.

Wij artsen en specialisten werkzaam in het AZP willen met alle ons ten dienste staande middelen proberen het niveau van de zorg op peil te houden. Door het hierboven geschetste toenemend gebrek aan middelen en medicamenten en defecte apparatuur etc., wordt deze taak en wens steeds meer bemoeilijkt en op zeer korte termijn waarschijnlijk onmogelijk.

We verwachten dat er onder de huidige omstandigheden binnenkort mensenlevens verloren zullen gaan als de gezondheidszorg niet de prioriteit krijgt die het verdient van de overheid c.q. beleidsmakers.

We zien het als onze taak, gezien onze primaire verantwoordelijkheid naar de patiënt toe, deze waarheden te delen met de patiënt.

De Medische staf van het AZP

(Noot: hieronder is aangehecht een lijst met zaken die niet of onvoldoende in voorraad zijn!)

21 mei 2020

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: