Open brief aan: De politieke partijen die meedoen met de verkiezingen van 25 mei 2020

Suriname staat aan de vooravond van een ommekeer, die een grote verandering zal moeten zijn voor de totale bevolking. Suriname bevindt zich momenteel in zwaar weer, in een zeer benarde situatie, bankroet en grote verdeeldheid, etnisch, sociaal en economisch.

Welke kant opgaan, hangt af van de bewustwording van het over grote deel van de bevolking om nieuwe de koers te bepalen. Het blijft een open vraag.

Het is van landsbelang en van zeer groot belang voor het totale volk van Suriname dat ‘eerlijk’ politiek bedreven wordt. Zijn de toekomstige politieke leiders in staat om in samenwerking met de bevolking ‘eerlijk’ politiek te bedrijven, vanuit het hart voor ons land Suriname ?

Ik ben niet over een nacht ijs gegaan om mij aan dit betoog te wagen, omdat het verantwoordelijkheid vraagt.

Mijn naam is Nadiah Remy GulzarWaggelmans (mijn familienaam uit eerbied voor mijn beide ouders) en woon al 47 jaar buiten Suriname. In feite zou ik geen recht van spreken hebben, zoals menig Surinamer dat uitdrukt. Daar Suriname mijn geboortegrond is, mijn Moederland, waar mijn nagelstreng begraven ligt, voel ik de noodzaak om mij te wagen aan dit betoog. Ik laat mij leiden door de Goddelijke Geest.

Een land met nog geen 600.000 inwoners doen 17 politieke partijen mee, met  ca 383.000 stemgerechtigden. Waarom deze versnippering? Zijn deze partijen in staat om zich eerlijk in te zetten voor het totale Surinaamse volk? Of zal het oude zich opnieuw herhalen? Is er een nieuwe geboorte voor Suriname in petto ? Zal er een nieuwe wind gaan waaien?

Het gedicht van de heer Srinivasi spreekt voor zich: “Ik zou jullie willen binden tot een volk…Zonder dat dit een sprookje blijft …Want in woord zijn wij gelijk….Maar in daad nog steeds die zwarte en die witte, die Neger, die Hindoestaan, die Chinees… en ”Wan Bon” van Dobru geven de bedoeling van God voor het volk Suriname aan.  Grote zieners.

Mijn wijlen pa zei altijd dat achter alles een hogere reden is, waar wij nog geen weet van hebben en ook niet bewust van zijn. Met “Hogere” reden bedoelt hij dat er is altijd een “Goddelijke” reden is en voor mij waarheid. Wij zijn niet op aarde om alleen maar lol te schoppen, maar hebben een doel, een missie te volbrengen, hoe klein het ook lijkt.

Het doel om het volk van Suriname eindelijk tot eenheid te leiden, zoals het bedoeld is : Suriname als een volk,  waar de Indianen, de oorspronkelijke bewoners van zijn en zich niet erkend voelen als zodanig. Het wordt tijd om deze belangrijke groep hun waardigheid terug te geven. Erkenning is van groot belang om het land tot haar herstel te brengen.

Politici zijn geroepen, om het volk te dienen en te leiden, om het volk uit haar eigen as, verbrand door het vuur van armoede, verdeeldheid en onrecht, niet alleen uit de penarie maar ook uit de geestelijke armoede en etnische verdeeldheid te doen herrijzen, zoals de vuurvogel Phoenix herrijst uit haar as.

Het geweten van de politici en het volk moet opnieuw gereset worden.  Elke Surinamer heeft recht op een gelijkwaardige behandeling en heeft recht op een volwaardig bestaan. Maak uw borst maar nat: er is heel veel werk aan de winkel.

Hervormen van: de totale politiek, het volk, de financiën. Politici moeten zich bewust van zijn dat alle grondstoffen aan het volk van Suriname toebehoren en geen persoonlijk bezit is van wie dan ook. De winst dient besteed te worden aan de totale bevolking, waardoor armoede tot het verleden gaat behoren en de bevolking een genezen volk is.  Er is niet alleen potentie van grondstoffen, ook talent onder de bevolking is aanwezig.

Politici moeten zich er bewust van worden dat zij een volk en land dienen en die zij moeten besturen. Absoluut geen gemakkelijke taak. U wacht een zware taak om het Surinaamse volk naar Eenheid te leiden. Hervormen, veranderen en resetten op politiek, sociaal en economisch vlak. Het volk mag bewust worden van haar medeverantwoordelijkheid en haar geestelijke volwassenheid aangaan. Dat is de geestelijke geboorte waar Heilige Boeken over schrijven, het wederom geboren worden, evolueren.

De oppositie en de coalitie moeten samen opbouwend zijn, dat betekent een gezonde verbinding aangaan. Er moet afgerekend worden met de ik-ik en nog eens ik -cultuur, zakkenvullerij en vriendjes-familiepolitiek. Het geweten moet geestelijk gewassen worden, want God is niet verantwoordelijk voor uw daden, maar uzelf eerlijk en oprecht onder de loep nemen. Dit vraagt durf en moed.

De tijdgeest heeft een kwantum sprong gemaakt en sinds het jaar 2000 is er een nieuwe energie vanuit de kosmos over ons uitgestort. De energie van oprechtheid en eenheid. Niets gebeurt zonder de invloed van het Kosmisch Beheer.

Een nieuw tijdperk, een volledige nieuwe tijdgeest. Alle oude geconditioneerde denken en handelen moet overboord gegooid worden, wil men komen tot vernieuwing. De tijd van resurrectie, de wederopstanding, de verrijzing van de gehele mensheid, dat in de heilige geschriften wordt genoemd, is nu. Wat nu gezaaid wordt zal ook geoogst worden.

Politici wordt wakker. Sta op vanuit uw gewassen geweten en volbreng uw taak uit ten dienste van het volk. U bent slechts een instrument, (Gebed van Sint Franciscus: Heer maak mij een instrument). Maak Suriname tot een land om opnieuw trots op te zijn: Schoon Suriname, O land van mijn dromen….niet morgen, maar NU.

Nadiah GulzarWaggelmans    
error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: