Uitkeringen Sozavo in volle gang

Directeur Salmo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gaf op de reguliere persconferentie van woensdag 20 mei uitgebreid info over de reeds in volle gang zijnde uitkeringen die gedaan worden aan alle personen die in aanmerking komen voor steun uit het Covid-19 noodfonds. Zo werden vandaag reeds betalingen aan crafters en entertainers, morgen worden ook crèches en particuliere peuter instellingen afgewerkt. Belangrijk is dat men met zoveel mogelijk en alle vereiste bewijsmateriaal komt om aan te tonen dat vanwege de covid-19 situatie men in financiële problemen is komen te verkeren, waardoor men voor die steun in aanmerking komt. De reguliere AOV is ook reeds uitbetaald, daartoe volgt de extra SRD 525 spoedig. 

De directeur legde ook het verschil uit tussen AKB (Algemene Kinderbijslag) en KB (Kinderbijslag) en lichtte toe wie daarbij in aanmerking kon komen voor de extra voorziening en wie niet. Ambtenaren die kinderbijslag ontvangen, komen niet in aanmerking voor de extra steun. 

Mensen met een beperking kunnen zich ook wenden tot de verschillende wijkkantoren en werden verzocht niet te bellen, daar zijn de lijnen niet voor. De mensen worden gebeld, en wie niet gebeld wordt mag zich persoonlijk aanmelden. Indien alle bescheiden in orde zijn, komen ook zij in aanmerking voor de toegezegde extra steun. Er zijn voor mensen die zich moeten registreren voor AKB via het AUSV fonds zelfs kantoren in Saramacca, Atjoni, Coronie en Nickerie.

Werknemers die geen salarissen kregen, kleine ondernemers met ernstige inkomstenderving, mensen die ontslagen werden etc, allemaal als gevolg van de Covid-19 situatie mogen zich ook registreren, maar dat betekent niet automatisch dat men ook in aanmerking zal komen, elk geval moet aantoonbare nood door Covid-19 maatregelen zijn en wordt apart bekeken. 

Registratie kon tot nog toe aan de Gongrijpstraat 51, maar aangezien die locatie nu te klein blijkt te worden door de grote aanloop, wordt op kortst termijn, deze week nog, een nieuwe locatie bekendgemaakt. De screening gebeurt op basis van solide bewijsmateriaal en vraaggesprekken, maar ook de eerder bij de KKF geregistreerde gevallen worden hierin meegenomen, zei Salmo. De tegemoetkomingen zijn vooralsnog geprogrammeerd voor 6 maanden, dat kan ingekort of verlengd worden indien nodig. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: