Speciale maatregelen afgekondigd voor verkiezingen i.v.m Covid-19De Regering van de Republiek Suriname houdt de fundamentele principes van de democratie hoog in het vaandel. Verkiezingen organiseren is een van de belangrijkste kenmerken van een democratische rechtsstaat. Tijdens deze verkiezingen, zullen de kiesgerechtigden hun stemrecht op 25 mei 2020 uitoefenen.

Sinds het voorkomen van het COVID-19 virus in Suriname in maart 2020, zijn er door de Regering maatregelen getroffen ter bescherming van de samenleving. Deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat er heden geen besmette personen zijn in ons land.

Als de status quo van het voorkomen van COVID-19 niet verandert en er geen aangetoonde gemeenschapsverspreiding heeft plaatsgehad, hebben de verkiezingen normaal voortgang op 25 mei 2020. Op deze dag zullen er door de verkiezingsorganisatie eveneens maatregelen worden getroffen, opdat de dag der stemming geen potentieel COVID-19 spreidingsrisico vormt voor de samenleving. Deze maatregelen zijn vastgesteld in samenwerking met het COVID-19 Managementteam en het ministerie van Volksgezondheid.

MAATREGELEN

 1. Kiezers:
  a. Aan de kiezer wordt de keus overgelaten om zich met of zonder mond- en neusbedekking aan te melden bij een stembureau.
  b. Voor kiezers met griepachtige verschijnselen die hun stem wensen uit te brengen, gelden de algemene gezondheids- en veiligheidsinstructies:
   De huisarts raadplegen wordt sterk aanbevolen.
   Een mond- en neusbedekking dragen is verplicht.
   De veilige afstand van minimaal 1,5 meter moet onder alle omstandigheden in acht worden genomen.
   Meer dan normale persoonlijke hygiëne, zoals handen grondig wassen of handen regelmatig ontsmetten met een alcoholoplossing moeten eveneens in acht worden genomen.
  c. Kiesgerechtigden in quarantaine worden de mogelijkheid geboden om hun stem uit te brengen.

 2. Het stemproces:
  a. Alle kiezers wachten in de rij, steeds met een afstand van minimaal 1,5 meters van elkaar, op hun beurt om hun stem uit te brengen.
  b. Er zullen maximaal drie kiezers achtereen worden toegelaten tot het stemlokaal.
  c. Elke kiezer met een mond- en neusbedekking, dient deze op instructie van de stembureauvoorzitter af te doen om diens identiteit vast te stellen. Deze bedekking kan hierna weer worden opgedaan.
  d. De verkiezingsinkt wordt door een stembureaulid met een wattenstaafje op de vinger van de kiezer aangebracht. Dit lid heeft handschoenen ter beschikking, voor het geval deze de hand van de kiezer moet vasthouden. Het wattenstaafje wordt na gebruik, direct afgevoerd in de daarvoor bestemde afvalbak.
  e. Voor het inkleuren van de stembiljetten, wordt aan elke kiezer een niet eerder gebruikt rood potlood verstrekt. Dit potlood wordt na gebruik, direct in de daarvoor bestemde bak gedeponeerd.

 3. Stembureaus:
  a. Stembureaus worden zodanig ingericht dat er tussen de leden een veilige afstand van minimaal 1,5 meter wordt gehandhaafd.
  b. Bij het stembureau wordt erop toegezien dat de minimale afstand van 1,5 meter tussen de kiezers in acht wordt genomen.
  c. Alle stembureauleden zullen te allen tijde een mond- en neusbedekking op hebben en beschikking hebben over hand sanitizer.
  d. Politieke waarnemers kunnen ook gebruik maken van de hand sanitizers van het stembureau.
  e. Bij het betreden en bij het verlaten van het stemlokaal worden de handen van elke kiezer bespoten met een alcoholoplossing van tenminste 60 procent.
  f. De OKB-toezichthouders worden in het stemlokaal geplaatst.
  g. Tijdens het stemproces zijn 2 politieke waarnemers in het stemlokaal, voor zover de minimale afstand van 1,5 meter tussen personen in het stemlokaal kan worden gehandhaafd. Is dat niet mogelijk, dan worden zij zodanig buiten geplaatst, dat elke
  handeling in het stemlokaal goed kan worden waargenomen.
  h. Tijdens het stemopnemingsproces (tellen van de uitgebrachte stemmen) worden afhankelijk van de ruimte, meerdere politieke waarnemers toegelaten tot het stemlokaal.
  Rekening houdende met de minimale afstand van 1,5 meter tussen personen, zal het aantal dat wordt toegelaten, beperkt zijn.
  i. Internationale waarnemers worden toegelaten tot het stemlokaal, onder de voorwaarde dat zij een mond- en neusbedekking op hebben. Bij het betreden en het verlaten van het stemlokaal zullen hun handen worden ontsmet.

 4. Lichamelijk hulpbehoevende kiezers:
  Lichamelijk hulpbehoevende kiezers melden zich bij het stembureau aan met hun eigen begeleider.

 5. Hertelling:
  In geval van hertelling van verkiezingsresultaten van stembureaus, wordt dit als volgt uitgevoerd:
  a. Politieke partijen die hebben deelgenomen aan de verkiezingen op dat stembureau, worden toegelaten tot de hertelling.
  b. De locatie waar de hertelling plaatsvindt, biedt de mogelijkheid tot de handhaving van de geldende COVID-19 maatregelen.

COVID-19 maatregelen bij verkiezingen, 13 mei 2020

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: