Sham Binda is geen voorstander van levenslange vergoeding zonder inspanning

Sham Binda

De ondernemer tevens politicus Sham Binda, staat op nummer 6 van de VHP-kandidatenlijst voor Paramaribo. Opvallend aan hem is dat hij propageert de ‘gouden wetten’ voor hoogwaardigheidsbekleders te herzien. In Suriname is de Wet Financiële Voorzieningen

Ministers en Onderministers (S.B. 1988 no. 58 en S.B. 1994 no. 78) van kracht. Dat betekent dat elk ontslag van een minister dat voortvloeit nadat een periode van 12 maanden is gecompleteerd, gehonoreerd wordt met een levenslange gratis vergoeding c.q. voorzieningen. Achter gesloten deuren heeft het huidig team van De Nationale Assemblee (DNA) bovendien bepaald dat een parlementariër die een zittingsperiode of langer heeft doorlopen en die de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt mag opteren voor de functie van beleidsadviseur (S.B. 2017 no. 82). Het betreft uitgaven die enorm drukken op de staatsbegroting zonder enige zekerheid voor welvaart voor Suriname in het geheel.

Job parlementariër vergt onbaatzuchtige houding

Binda zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat hij absoluut geen voorstander is van een levenslange vergoeding zonder daarvoor gewerkt te hebben. Dat is één van de aspecten wat op zijn to-do list staat als hij benoemd wordt tot volksvertegenwoordiger. Hij legt uit dat deze job een onbaatzuchtige houding vergt en dus niet voor een ieder is weggelegd. Binda merkt op dat alles om geld en macht draait. “Mensen melden zich aan in het hoogste college van staat, terwijl ze geen kaas hebben gegeten van wetgeving en weinig organisatorisch vermogen hebben. En dan moeten zij ons leven beter maken? Deze mensen moeten de staat ordenen, terwijl zij niet eens geordend zijn.”

“One man can make a difference”

De levenslange gratis vergoeding is overigens het product uit de Nieuw-Front periode waar de VHP ook bij betrokken was. Een enkeling is een drenkeling, heeft de VHP ook de intentie om de ‘gouden wetten’ te herzien? Op deze vraag van Dagblad Suriname reageerde Binda als volgt. “De VHP is nu een andere VHP. De partij heeft nu andere leden, ander kader. Wij blijven corrigeren en hervormen. Wat in het verleden is gebeurd, moet men niet op het bord schuiven van de huidige mensen. We zijn een dynamische partij.” Binda’s motto is: “One man can make a difference”. Hij wil zich volledig inzetten om Suriname te redden van de ondergang, zonder te streven naar de gouden privileges waarmee de wetgevende macht zich verrijkt. Binda is van mening dat met al die onnodige staatsuitgaven er heel veel bespaard kan worden voor cruciale aangelegenheden. Ook de kwesties van spookambtenaren en dollarisatie zijn aandachtspunten van Binda.

KSR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: