Dialoog voor een beter Suriname barst los

Hoe ziet de gewenste cultuur binnen onze samenleving eruit? Waar willen we naar toe? En aan de hand van welke waarden kunnen wij dat doel bereiken? Er gloort hoop, een groep jonge volwassen Surinamers, denkt hardop en kritisch na over de toekomst van het land. “We praten te weinig over waarden in dit land”, zegt Charlene Soerodimedjo, managing partner van Door Advisory. Hoewel we regelmatig wel iets roepen over ‘waarden en normen’ gaan we niet in op de inhoud, de betekenis blijft daarmee voor velen een vaag of zelfs onbekend begrip.

“Waarden zijn datgene waarin je gelooft. En deze waarden behoren voor te komen in ons gedrag. Wanneer iemand zegt eerlijk te zijn, dan moeten we deze waarde, ‘eerlijkheid’ in het gedrag van deze persoon, terug zien. Als mensen niet merken dat je eerlijk bent, dan moet men elkaar daarop kunnen aanspreken.” De waarde is dus datgene wat iemand gelooft en wat die persoon zou moeten laten zien in de maatschappij.

Via een National Value Assessment is een waarden- en cultuuronderzoek verricht. Het onderzoek werd begin van het jaar uitgevoerd en ‘eerlijkheid’ kwam als eerste naar boven bij de mensen die op straat werden benaderd. Aanpassings- en doorzettingsvermogen werden eveneens genoemd. “De mensen hebben aangegeven dat ze in de toekomst financiële stabiliteit willen zien.”

Personen konden ook aangeven wat zij vinden van de waarden waarover zij zelf beschikken. “Het gaat ook om de waarden die zij ervaren in het land. Het is de bedoeling om de dialoog met mensen te starten zodat ze onderling kunnen aangeven wat hun waarden zijn”, vertelt Soerodimedjo. Nadat de personen hebben aangegeven wat voor hun belangrijk is en wat ze ervaren in het land is de volgende stap hoe de ideale situatie kan worden bereikt. In het gesprek met de gasten kwam naar voren dat waarden niet los staan van de omgeving, omdat de omgeving voor een groot deel het gedrag van een persoon beïnvloedt. Zo merkte een gast op “dat als je studenten, die allemaal aangeven eerlijk te zijn, alleen in een lokaal laat tijdens een tentamen of je dan niet meewerkt dat die eerlijke personen toch uiteindelijk in de verleiding van het spieken komen”. Het antwoord voor een betere maatschappij zijn betere controlemechanismen via sterkere instituten. “Betere instituten halen het beste van de mens naar boven”, licht Soerodimedjo toe.

Uit het resultaat van hoe mensen bepaalde zaken momenteel ervaren, dan zien we helaas alleen negatieve waarden. Een score van 71 procent bij deze persoonlijke waarden getuigt van frustratie en wanorde in het systeem. Dit percentage, culturele entropie, zou bij de negatieve waarden niet meer dan 10 procent moeten zijn. “Als een land van de negatieve waarden 10 procent bij de negatieve waarden scoort dan is het gezond.” Bij een score van 40 procent is er sprake van een crisis. Uit dit onderzoek blijkt echter dat Suriname 71 procent scoort. “We hebben dus nog een uitdaging”, constateert Soerodimedjo die aangeeft dat we als land op zijn minst terug moeten naar de 10 procent.

Deze resultaten zijn afgelopen zondag gepresenteerd in een tv-programma en via live streaming, op facebook kan het initiatief op veel bijval vanuit de samenleving rekenen. Op de facebookpagina komen verschillende jongeren aan het woord, respect en zelfvertrouwen worden ook genoemd als belangrijke waarde.

Het voornemen is om het onderzoek, met als doel om de samenleving een ‘tool’ te geven om kritisch na te denken en de dialoog te starten over ‘waarden’ volgend jaar weer uit te voeren. Het initiatief en het idee zijn ondersteund door de  Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). 

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: