De verkiezingen op 25 mei in zicht

Elke verkiezing is weer anders dan de voorgaande en dat maakt elke verkiezing zo spannend.  Het is wel goed om een vergelijking te maken met de vorige verkiezing.  Echter moet men niet uit het oog verliezen dat de omstandigheden anders zijn na de voorgaande vijf jaren en de kiezers anders denken.  De economische situatie werd in de afgelopen jaren aan diggelen geslagen, zakendoen werd moeilijk, de werkloosheid nam steeds toe. De Surinaamse munt is steeds zwakker geworden en flink gedevalueerd. Deze en andere factoren hebben mede ertoe bijgedragen dat de kiezers meer dan ooit politiek bewuster en kritischer zijn geworden en zij zullen de gangen van de politici op weg naar mei 2020 intensief blijven volgen.

Men moet deze keer de denkfout niet maken dat de kiezers blindelings in loze beloftes gaan geloven en zich zullen laten pakken door allerlei populistische maatregelen, verhogingen en toezeggingen.

Er zal tevens worden afgerekend met leden die nauwelijks iets van zich laten horen, maar eeuwig gekandideerd willen worden. Een goed functionerende politicus, hetzij een DNA-lid, minister of een gekozen DR en RR lid, moet in staat zijn om in nauw contact te blijven met het volk en op te komen voor het algemeen belang.  De kandidaten van de diverse politieke partijen moeten bewust de krachten bij elkaar bundelen teneinde een optimaal resultaat te boeken.

De situatie in 2015 en de toekomst.

In 2015 hebben in totaal 21 politieke partijen en/of combinaties deelgenomen aan de algemene, geheime en vrije verkiezingen. Dertien partijen hebben in combinatie-verband geopereerd en acht partijen waren de verkiezingen zelfstandig ingegaan.

Van deze deelnemers hebben slechts acht partijen zetels behaald en liefst dertien (kleine) partijen hebben geen resultaten geboekt.

De resultaten zagen er al volgt uit :  NDP : 26 zetels,  V7 : 18,  AC : 5,  DOE : 1 en PALU : 1 zetel.  Een aantal partijtjes hebben lering uit het verleden getrokken en hebben in 2020 de politieke strijd opgegeven of ze zijn opgegaan in andere partijen of zijn een lijstverbinding aangegaan.

Anderzijds zijn er wederom nieuwe partijen als paddenstoelen uit de grond gerezen en de resultaten zullen na 25 mei a.s. merkbaar zijn.

Het aantal geregistreerde kiezers in 2015 bedroeg: 353.059 kiezers en het totaal aantal uitgebrachte stemmen waren : 259.030.   In het jaar 2020 is het electoraat gestegen naar : 385.301 kiezers.

De geregistreerde politieke partijen, die zullen participeren aan de verkiezingen in mei zijn 17 partijen, t.w. :  A 20 ,  ABOP,  BEP,  DA’91,  DNW,  DOE,  HVB,  NDP,  NPS,  PALU,  PL,  PRO/APS, SDU,  SPA,  STREI !,  VHP en VVD.

Op weg naar 25 mei.

Het is kort dag naar 25 mei en of er nog eventuele veranderingen in de voor ons resterende dagen zullen plaatsvinden, is nu nog niet te overzien.  Denk aan de zwevende kiezers en twijfelaars.

De campagne-voering wordt steeds grimmiger en onder alle omstandigheden dient men het gezond verstand te laten prevaleren. Men mag wel kritisch zijn, maar politieke opponenten moet men met argumenten bestrijden en niet persoonlijk bespreken .

Het zal trouwens van goed fatsoen getuigen wanneer er tijdens de campagnes geen sprake zal zijn van onderlinge haat en nijd, maar van onderlinge verdraagzaamheid.

Men dient te trachten om neutraal en nuchter te denken en als zodanig te handelen als oprechte Surinamers. 

Roy Harpal.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: