Over ICT-onderwijs gesproken: Wie heeft de juiste oplossing van de onderstaande rekensom? Oude politiek + Nieuwe politiek = …………

Correctiemodel

Oude politiek                   Variant                             Nieuwe politiek

1 Broederpolitiek, verdeel & heers, etnische politiekvoering Ir. George Hindorie moest nood gedwongen overlopen om de onafhankelijkheid te redden Baas in eigen huis Kot’tjeng a no sjeng
2 Grondwet overhaast in elkaar getimmerd zonder deugdelijke Memorie van Toelichting Sluimerende machtsstrijd tussen de Trias Politica; Geen Constitutioneel Hof Heeft verzuimd tijdig de talrijke hiaten en onduidelijkheden in de Grondwet in te vullen
3 Mi kumba tey blaka A tjek a no tjek, ma yu poot ne go na State; Mensen die op mij lijken! Wan bon someni wiwiri
4 Laat die jongens gaan studeren! Seti Sranang bun; Geloof in eigen kunnen Integratie in onze regio; blik afwenden van de Noordzee!
5 Ontwikkelingshulp Moderne slavernij; het leeuwendeel vloeit terug naar het donorland Diversifiëring en uitbreiding van ons productieapparaat: mijnbouw, landbouw, bosbouw, vervaardiging van eindproducten
6 Gebrek aan dienend politiek leiderschap, gepaard gaande met staatsmanschap Onder onsjes, versluierde corruptie; Een tweetjes tussen de politieke leiders over de hoofden der kiezers Openlijke corruptie: Eerst ik, de rest stikt, of te wel ik pik de rest stikt; geen transparant nationaal beleid; Aprês nous, le déluge!
7 Geen goede afspiegeling van het volk aan de leiders vanwege het overheersend patronagesysteem Als beide handen elkaar wassen dan… We zijn nu beland in een economisch en staatkundig moeras. We zitten in de put, hoe diep? Wie wil ons eruit halen en met wat?
8 Geen of geringe geestelijke weerbaarheid onder de bevolking van ons land Het volk wordt gaandeweg wijzer, maar dient nog de uiteindelijke culturele omslag te maken. De kiezers staan nu op het punt hun lot in eigen handen te nemen. Ze hebben immers geen boodschap meer aan holle woorden en eindeloze beloften van de politici de nieuwelingen inbegrepen. Ze willen nu daden zien.

De oplossing van de bovenstaande rekensom is tot dusver dus:

Oude politiek + nieuwe politiek = Dezelfde politiek (niets nieuws onder de zon!)

George R. Bijnoe 15/05/2020

[email protected]

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: