Ivan Fernald: “De scholen moeten open!”

“We hebben een moment bereikt dat we geen opties willen horen van de regering wat ons onderwijs betreft. We willen een besluit!” Aan het woord is Ivan Fernald, zelf ook eens directeur geweest van het Imeao, oud-minister van Defensie en partijtopper bij de NPS. “De besluiteloosheid van deze regering baart ons ernstige zorgen, de scholen moeten onmiddellijk open. Hoe kan het ooit zover komen dat de regering bij monde van een minister de samenleving tal van opties begint voor te houden, in plaats van aan tafel te gaan zitten met alle relevante actoren, dus de onderwijsvakbonden, het directeurenberaad en anderen, en met een weloverwogen besluit daadkracht te tonen en een besluit te nemen? Neem een besluit, en houdt de samenleving niet op met een heleboel opties.”

Volgens Fernald moet de minister in gezond overleg treden met alle betrokken structuren, actoren en deskundigen, en aan de hand daarvan in staat zijn een weloverwogen beslissing te nemen. Wat absoluut niet kan, is dat zij via de media een scala aan opties aanbiedt, alsof daaruit dan mensen een keus moeten gaan maken. “De scholen zijn al vanaf 16 maart dicht. Dat is al zowat twee maanden, terwijl er in ons eigen land helemaal geen sprake meer is van een acute dreiging. Wat weerhoudt je dan als minister om, desnoods gefaseerd en/of aangepast, de scholen te heropenen?”

Fernald vindt ook dat de toegepaste modellen van afstandsonderwijs niet het gewenste resultaat hebben kunnen opleveren, ook omdat de infrastructuur daartoe nog niet voldoende in place is. “Dat is geen veroordeling aan het adres van de regering, maar een eenvoudige constatering. Voor afstandsonderwijs moet je per vak apart ook nog zoveel voorbereidend werk doen eerst, en daar is de gelegenheid er gewoon niet toe geweest, maar echt werken doet het niet. Na welhaast 6 weken geen ongecontroleerde covid-19 besmettingen, is het nu tijd voor concrete besluiten. Op basis van een simpele risicoanalyse, moet je in staat zijn nu de scholen open te gooien. Straks organiseer je een verkiezing, waar wel 350 duizend mensen de straat op gaan in grote groepen, maar de simpele noodzakelijke voorzieningen voor heropening van de scholen kan je als minister niet voor elkaar krijgen? Waar praten we dan over?”

Onkunde en besluiteloosheid

Overigens vreest Ivan Fernald dat we een zware onderwijs- en diploma-inflatie krijgen door deze zwakke aanpak. “Er zijn modellen zat, kijk maar hoe andere landen dat doen. Het kan gefaseerd gebeuren, maar je profileert onkunde en besluiteloosheid als je alleen komt met opties die nog niet eens uitgewerkt zijn. Als minister van onderwijs heb jij de politieke verantwoordelijkheid om een verantwoord beleid te voeren en besluiten te nemen in het belang van de natie, en na een risicoanalyse vind ik absoluut dat je – al dan niet gefaseerd – de scholen moet heropenen, liever gisteren dan morgen! De belangen zijn te groot, en de besluiteloosheid van de regering in deze is niet acceptabel! Zaken als synchronisatie met de regio zijn te ingrijpend, dat moet je overlaten aan de volgende regering, maar nu moet ons onderwijs zo snel mogelijk voortgang vinden.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: