Abop kampt met geloofwaardigheids- en technisch probleem

In de presentatie van de Abop bij de KAAK-programma’s in aanloop naar de verkiezing over enkele dagen, blijkt dat de Abop kampt met een geloofwaardigheidsprobleem. Dat komt door de handel en wandel van de leiding, met name de voorzitter en voormalig minister van Justitie en Politie: Edward Belfort. Deze laatste is zelfs bezig door de positie van voorzitter Brunswijk te ondergraven door zich te presenteren als presidentskandidaat. Ook zou hij profetische dromen krijgen, een gave die voorzitter Brunswijk nog niet heeft ontwikkeld: hij is dus nog niet zover. In het optreden van de Abop blijkt dat ook deze partij de moeite niet heeft genomen om een partijprogramma te schrijven. De partij heeft geen waarden en normen en partijideologie van waaruit ze opereert. Al heel snel draaide de presentatie van Abop uit op onderwijs en niet onterecht, het is het fundamenteel probleem onder de traditionele kiezers van de Abop met een ‘inheems en tribaal’ achtergrond. De partij Abop is inmiddels geen minderheidspartij. Het is groter dan SPA, DOE en DA’91. De partij is qua grootte in de orde van de grotere PL. De partij heeft inmiddels onder zowel het NF als onder de NDP onderdeel geweest van Surinaamse regeringen. De partij heeft heel vaak ervoor gezorgd dat een president kon worden verkozen, dus was het in de gelegenheid om inspraak te hebben in de fundamentele problemen waarmee de achterban te kampen heeft. Onderwijs zit daarvan in de top 3, naast gezondheidszorg en  criminaliteitspreventie. In de periode van de Abop in de regering die een periode van NF en NDP heeft de Abop zich niet sterk gemaakt om fundamenteel de situatie van het onderwijs in het binnenland te verbeteren. Maar vergeten wordt door de Abop het fenomeen van de urbanisatie. Er is veel verhuizing vanuit het binnenland naar Paramaribo-Zuid, Wanica en Commewijne. De aanpak van het onderwijsgebeuren is ook in het stedelijk gebied, dus voor het overgrote deel draait het echt niet om transport, lokalen, brandstof en lesmateriaal. Het draait om de kleine huizen en krotten waarin grote gezinnen wonen, meestal zonder een vaderfiguur. Het gaat om de vele kinderen die zonder vader opgevoed worden door oma’s, tantes en moeders. Het gaat om de mannen die soms vader zijn van meer dan 10 en 20 kinderen, maar niet voor de kinderen (kunnen) zorgen. Veel jongeren uit de Abop-doelgroep willen naar school en ze houden ook van sporten. Ze moeten zelf werken om betalen heel vaak zelf hun schoolgeld. Velen zitten zo op mulo, op Natin en vooral veel kinderen met Saramaccaanse oorsprong zijn op de universiteit. Deze kinderen hebben nooit echt ondersteuning gehad zodat ze niet hoeven te werken op bouwplekken en bij houtzagerijen. Wat er moet komen is ondersteuning van deze kinderen in de vorm van een beurs. In het binnenland is er veel kinderarbeid in de gevaarlijke goudwinning waar kwik wordt gebruikt en waar damwanden kunnen instorten. Kinderen laten school en worden door familie naar de goudvelden meegenomen. De Abop heeft noch aandacht getoond voor deze kinderen, noch voor de schoolondersteuning in het stedelijk gebied. Ook heeft de Abop nooit kenbaar gemaakt dat het ministerie van Onderwijs voor haar belangrijk was, het ministerie is nooit opgeëist in coalitievormingsonderhandelingen. De issue van de tweetaligheid in het onderwijs is aan de orde gekomen, maar de afgevaardigden hadden daarover geen visie, terwijl Unesco het aanbeveelt in rurale en tribale gebieden.  Ook de Abop praat over de Inheemse en tribale geneeskunde als een sector, maar deze issue ligt al een hele tijd op het bord van de Surinaamse regeringen waarvan de Abop onderdeel was. Het draait om intellectuele eigendomsrechten en patenten, maar ook om de registratie van de inheemse en tribale genezers waardoor ze aangemerkt worden als medische deskundigen of dienstverleners. De Abop heeft via haar ministeries deze zaken niet kunnen regelen. De kandidaten hebben terecht gesteld dat er een binnenlandse economie bestaat met landbouw, bosbouw, visserij en jagen. Binnenlandbewoners zijn altijd ondernemers geweest, terecht stelden ze dat upgrading met MKB-projecten, vaardigheden ontwikkelen en productiviteit nodig is. Ze haalden aan de botenmakers (botenfabriek), de transportsector en de noodzaak van een vakschool. Maar de Abop heeft deze zaken niet bevorderd in de regeringen waarin ze zat.

Een ander ding dat aan de orde kwam was de amnestiewet inzake de 8 Decembermoorden welke ondersteund is door Abop. De kandidaten hebben beweerd dat partij niet verantwoordelijk is voor die keuzes en haar handelingen. Daaruit blijkt dat deze partij geen verantwoordelijkheid neemt voor de keuzes die ze maakt als regeringsonderdeel of als deel van de coalitie, men kijkt alleen vooruit. Deze houding leidt ertoe dat burgers strafbare handelingen plegen en slechts vooruit kijken en dat leidt tot het criminele pad. Het is duidelijk dat de Abop geen visie heeft met betrekking tot de houtkap en de milieuvervuiling door de goudwinning in het binnenland. De vage antwoorden houden in dat men de achterban niet tegen de borst wil stoten. De grondenrechten zijn belangrijk, maar de kandidaten hadden ook hier geen concrete oplossingen. Duidelijk is dat de Abop voor zaken die misgaan in het binnenland, wijst naar de andere partijen in de coalitie. Men neemt geen eigen verantwoordelijkheid. De kandidaten hadden het moeilijk toen de verschillende hout-, goud-, grind- en scherpzandconcessies van de partijvoorzitter aan de orde kwam en de vernietiging van het milieu waaraan hij bijdraagt. Ook hadden ze het moeilijk toen de miljoenen belastingschulden van de voorzitter door de bellers aan de orde werd gebracht. Ook op de vraag of de voorzitter bereid is zich te houden aan de regels en wetgeving, konden de kandidaten geen garanties geven. Een ander punt is dat de Abop subtiel aanzet tot verzet tegen de Covid-regels, dat is niet tegengesproken. De kandidaten zeggen geen data te hebben, waaruit blijkt dat het wetenschappelijk bureau niet functioneert. Daardoor kan men dus ook niet op basis van bewijs zeggen wat deze regering fout heeft gedaan. De kandidaten noemen het toerisme als sector, maar weten de kandidaten wel welke partij de verantwoordelijkheid had over Stichting Toerisme Suriname (STS) en door wanbeleid van welke partij (niet de juiste man/vrouw op de juiste plek) deze zeer belangrijke stichting nu al enkele jaren terug over de kop is gegaan? De Abop heeft politieke ervaring, maar het zal niet leiden tot structurele oplossingen. Men zal eerder vanuit een helikopter 50 SRD biljetten strooien dan mensen leren hoe ze beter rijst kunnen planten en exporteren. De Abop  is een opportunistische partij die heel makkelijk zonder gewetenswroeging naar links en naar rechts zwenkt. De partij heeft geen programma en  steunt zwaar op de tribale kiezers die naar gezichten kijken als ze stemmen. De Abop is daarom niet technisch gereed voor regeermacht die moet leiden tot verandering voor de komende verkiezingen. Het binnenland zal het dus moeten hebben van inzicht van andere partijen in de coalitie.  

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: