Politieambtenaren vragen alv aan

Er wordt getwijfeld aan de oprechtheid en vertrouwen van zowel de voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Raoul Hellings, als enkele leden van het bestuur. In verband hiermee hebben ontevreden leden op vrijdag 8 mei 2020 een brief gericht aan de voorzitter van de politiebond, tevens waarnemend HRM-manager, waarin wordt gevraagd een algemene leden vergadering (alv) uit te schrijven. Al geruime tijd zouden hooggeplaatste hoofdinspecteurs om de twee weken worden gemuteerd. “De korpsleiding schroomt hierbij niet ervoor om deze hoofdinspecteurs als kinderen te behandelen.” Dit wordt er gezegd, omdat de hoofdinspecteurs zonder opgaaf van reden worden gemuteerd dan wel ter beschikking worden gesteld. 

Onlangs heeft de waarnemend HRM-manager enkele mutaties gepleegd, waarbij er afgevraagd wordt hoe het verder moet met de dienstverlening. De politiemedewerkers worden op een vrijdag voorgehouden dat zij de maandag daarop naar een andere afdeling zijn gemuteerd en dat zij in het vervolg hun werkzaamheden aldaar moeten aanvangen. De leden zeggen dat zij van Hellings als bondsvoorzitter een andere opstelling hadden verwacht. Er waren namelijk lopende afspraken dat de bond inspraak zou hebben op het mutatiebeleid, echter blijkt bij de laatste mutaties dat zulks niet het geval is geweest. 

Alv voor bondsverkiezing 

“Behalve dit fenomeen wordt onder het toeziend oog van Hellings een dagorder uitgevaardigd, waarbij de studerende leden voortaan niet meer automatisch in aanmerking zullen komen voor bijzondere bevorderingen. Terwijl haast alle bestuursleden op deze manier naar hoge rangen zijn bevorderd, waarom Atoempai. Deze laatste heeft nimmer de politieopleiding gevolgd. Atoempai is binnen enkele maanden van agent van politie 1ste klasse bevorderd tot inspecteur van politie 1ste klasse. De bond heeft de bestuursleden geaccommodeerd in samenspraak met de korpschef”, zeggen de ontevreden leden. De leden hebben het vertrouwen in dit bestuur opgezegd en wensen een bondsverkiezing. “Wij zijn de mening toegedaan dat u niet meer dezelfde vechtlust heeft als toen”, aldus de teleurgestelde en gedemotiveerde leden in hun schrijven. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: