DNA mag niet beslissen of aanmerking Hoefdraad als verdachte gegrond is

Wel of vervolging in politiek bestuurlijk opzicht in algemeen belang is

Op de agenda van de huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee, die formeel in reces was, is voor gisteren opgebracht de Wet Inheemse en Tribale Volken (WITV) en de in staat van beschuldigingstelling van Gillmore Hoefdraad. Volgens de brief van de pg aan DNA is Hoefdraad al een verdachte.

Waarom opeens een andere wet voor die van de in staat van beschuldigingstelling van Hoefdraad is gezet is niet verklaard door de DNA-voorzitter. De DNA is onofficieel in reces en de DNA-leden hebben al afscheid van elkaar genomen in DNA-verband. Men zou voor dit seizoen niet meer bij elkaar komen. Dat is officieel altijd zo totdat de noodzaak of de wet ons verplicht om bij elkaar te komen. Nu verplicht het verzoek van de pg om de minister in staat van beschuldiging te stellen, de DNA wel om bij elkaar te komen. Dat is noodzaak en ten minste een morele verplichting, maar de behandeling van de WITV niet. We hopen niet dat men kiest voor de constructie om op de openbare vergadering de WITV en de zaak van de minister achter elkaar te zetten. Het gevolg zal dan zijn dat heel waarschijnlijk de behandeling van agendapunt 2 (in staat van beschuldiging stellen minister) later zal zijn dan punt 1 (WITV), nadat punt 1 is afgerond.

De grondwet geeft aan dat politieke ambtsdragers staan wegens misdrijven, die ze in die betrekking hebben gepleegd terecht voor het Hof van Justitie. Dit kan ook na hun aftreden. De vervolging wordt ingesteld door de procureur-generaal, nadat de betrokkene door De Nationale Assemblée in staat van beschuldiging is gesteld. Hoe dit moet gebeuren, is beschreven in de Wet in Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers (WSBV). Volgens de WSBPA zijn politieke ambtsdragers: de president, de vp, de ministers, de onderministers en leden van DNA, DR of RR. De vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van politieke ambtsdragers wordt aan DNA gedaan door de pg. De pg kan daartoe de tussenkomst van de president inroepen. In dit geval doet de president de door de pg gedane vordering, na ontvangst daarvan, onverwijld aan DNA toekomen.

De vordering van de pg bevat volgens de WSBV een korte feitelijke omschrijving van het misdrijf/ de misdrijven, waarvan de betreffende politieke ambtsdrager of gewezen politieke ambtsdrager wordt verdacht en ook de wettelijke (of verdrags)bepalingen die zijn overtreden. Op iedere vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van een politieke ambtsdrager of gewezen politieke ambtsdrager wordt binnen 90 dagen na de indiening daarvan een eindbesluit genomen. De einddatum is nu 90 dagen na 23 april en dat is 22 juni 2020. Wanneer de aanklacht aanleiding geeft tot een onderzoek buiten de Republiek Suriname (door een Commissie van Onderzoek) dan kan deze termijn door DNA tot 150 dagen verlengd worden. Indien dan gebeurt dan zit de deadline ergens in de derde week van november 2020 (21 november 2020), dus nadat de verkiezingen zijn gehouden en in augustus een nieuwe regering in het zadel is gezet met of zonder de huidige regeringspartij. Intussen is dan allang ook een nieuw parlement ingezworen en in sessie. Dit parlement zal dus bij een uitputting van de eerste termijn (eerste deadline 22 juni 2020) het eindbesluit nemen en zeker wanneer de termijn wordt verlengd (tweede deadline 21 augustus 2020). Het eindbesluit kan ook nu worden genomen en het gebeurt bij gewone meerderheid, omdat de WSBV dat aangeeft. De wet geeft aan dat indien binnen de twee termijnen het eindbesluit niet is genomen, dit betekent dat de vordering tot in staat van beschuldigingstelling is afgewezen.

Naarmate de verkiezingsdatum nadert wordt de loyaliteit en onvoorwaardelijke steun van de profiterende meelifters (HVB en BEP) steeds minder. Ook de loyaliteit van DNA-leden die nu niet op de DNA-kandidatenlijst zijn gezet lijkt iets minder te zijn. Het bereiken van een gewone meerderheid om de in staat van beschuldigingstelling af te keuren kan bereikt worden, maar als de DNA-leden die geen ticket hebben gehad, ook niet. De coalitie heeft al gezegd dat ze niet zullen meewerken aan de vervolging van de minister, omdat hij met zijn besluiten zich niet zou hebben verrijkt. Bij ambtsmisdrijven gaat het echter niet alleen om het verrijken of bevoordelen van zichzelf.           

De WSBV geeft aan dat DNA niet moet beoordelen of het gegrond is dat de pg de betreffende politieke ambtsdrager of gewezen politieke ambtsdrager als verdachte heeft aangemerkt (in de zin van artikel 19 van het Wetboek van Strafvordering). Wat de DNA moet doen is uitsluitend beoordelen of de vervolging van Hoefdraad in politiek bestuurlijk opzicht in het algemeen belang moet worden geacht.

Indien er genoegzame gronden zijn tot het in staat van beschuldiging stellen, besluit DNA het verzoek van de pg in te willigen. Van dit besluit wordt onverwijld aan de president mededeling gedaan. Onmiddellijk na het besluit van DNA om de politieke ambtsdrager in staat van beschuldiging te stellen, is de betrokken politieke ambtsdrager die in functie is automatisch in zijn functie geschorst totdat. Hij blijft geschorst tot het OM van verdere vervolging heeft afgezien of als hij door de rechter buiten vervolging is gesteld of als hij voor de feiten ter zake waarvoor hij vervolgd wordt in hoogste instantie (hoger beroep) is vrijgesproken. Uit de brief van de pg aan DNA blijkt dat de pg de minister verdenkt van strafbare feiten. En dan is hij niets meer en niets minder dan een verdachte. Nu bent u dus als lezer iets meer geïnformeerd. 

error: Kopiëren mag niet!