Desastreuze impact van pandemie op vrouwen

DOOR ONTREGELING VAN DE GEZONDHEIDSZORG DOOR LOCKDOWNS WERELDWIJD WORDT VROUWEN DE TOEGANG TOT ANTICONCEPTIE ONTZEGD, WAARDOOR ZIJ TE MAKEN KRIJGEN MET ONGEWENSTE ZWANGERSCHAP EN OP SEKSE GEBASEERD GEWELD.

Volgens een rapport van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), het agentschap voor seksuele en reproductieve gezondheid van de VN, heeft Covid-19 al een grote invloed op vrouwen over de hele wereld, waarbij veel vrouwen ervoor kiezen om cruciale medische controles over te slaan uit angst voor het oplopen van het virus.

Het aantal gevallen van vrouwen zonder toegang tot gezinsplanning, die geconfronteerd worden met ongeplande zwangerschappen en gender-gerelateerd geweld zou de komende maanden met miljoenen kunnen stijgen.

Als de lockdown zes maanden duurt, zullen 47 miljoen vrouwen in 114 landen met een laag of gemiddeld inkomen wellicht geen toegang hebben tot moderne anticonceptiemiddelen – volgens de prognoses van het UNFPA zou dit leiden tot 7 miljoen onbedoelde zwangerschappen.

Voor elke drie maanden dat de lockdown doorgaat, worden nog eens 15 miljoen extra gevallen van op gender gebaseerd geweld verwacht, zegt het UNFPA.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: