Krishna Mathoera: ‘Leugens overheersen kabinet Bouterse’

Wetten gelden ook voor personen in jas en das

Krishna Mathoera

In gesprek met Dagblad Suriname zegt parlementariër Krishna Mathoera dat de minister van Financiën Gillmore Hoefdraad willens en wetens de Nationale Assemblee (DNA) verkeerd heeft geïnformeerd. “Leugens overheersen in het kabinet Bouterse.” Zij verwijst naar assembleevergaderingen waar de minister fel uithaalde naar ex-governor Robert van Trikt. Hoefdraad beschuldigde hem toen van overfacturering en het aangaan van frauduleuze overeenkomsten. Hoefdraad stelde in het parlement dat hij als minister niet op hoogte was van de overeenkomsten. “Echter uit de overgelegde stukken van het Openbaar Ministerie (OM) blijkt dat de minister het parlement willens en wetens verkeerd heeft geïnformeerd.”

De minister wordt verdacht van zeer ernstige delicten

Mathoera geeft aan dat zij het dossier doorgenomen heeft dat werd meegestuurd met de vordering van de procureur-generaal (pg) naar het parlement. “Schokkende en zeer ernstige delicten waar de minister nu van wordt verdacht”, is Mathoera’s eerste indruk hiervan. “Wat mij opvalt, is het gemak waarmee Hoefdraad leugens vertelt en dat hij de handelingen goed doordacht heeft.” Zij haalt uit verschillende documenten dat het hele regeerteam erbij betrokken is. “Uit missives, cc in brieven en e-mails valt op te maken dat verschillende personen in kennis zijn gesteld, onder andere de president, en het blijkt dat de raad van ministers besluiten heeft genomen.” De afgelopen maanden heb ik samen met collega-parlementariërs vragen gesteld aan de regering over tal van overeenkomsten en verkoop van gebouwen en terreinen. “De regering heeft de missives willens en wetens niet gedeeld met het parlement, waarmee de regering haar informatieplicht verzaakt. Hierdoor heeft het parlement haar controlerende taak niet kunnen uitoefenen, wat zeer ernstig is en onder geen beding valt goed te praten.”

Reactie Abdoel niet te begrijpen

Mathoera begrijpt de reactie niet van NDP-fractieleider Amzad Abdoel, die zich afvraagt wat de haast was achter het besluit van de procureur-generaal (pg) om een vordering in te stellen tegen Hoefdraad. “Het is zijn eigen regering die het onderzoek heeft aangevraagd.” Mathoera brengt in herinnering dat Hoefdraad in de DNA-vergadering zelf heeft aangegeven dat hij overleg heeft gehad met de pg om een onderzoek naar Van Trikt in te stellen. “Het strafrechtelijk onderzoek is formeel aangevraagd door de voormalige regeringscommissaris en directeuren van de Centrale Bank van Suriname, in overleg met de minister. De hele regering wist ervan!”

Niet de pg maar rechter-commissaris leidt gerechtelijk vooronderzoek

Uit de verdere reactie van Abdoel en zijn opmerkingen richting de pg, maakt Mathoera op dat hij niet precies weet hoe een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld en wat de procedures zijn. Tegen Van Trikt is een opsporingsonderzoek en gerechtelijk vooronderzoek (gvo) ingesteld. “Het is niet de pg maar de rechter-commissaris in strafzaken die het onderzoek en gvo leidt.”

De kritiek op de pg houdt daardoor geen stand, aldus Mathoera. “De regering heeft zelf om dit onderzoek gevraagd. Ik vind het heel erg dat men het OM en de rechterlijke macht desavoueert. De schuldigen moeten in de kringen van de regering worden gezocht.”

Kans voor NDP

De parlementariër benadrukt dat het in deze slechts gaat om een verdenking. “De minister is een verdachte en als Abdoel en zijn regering niets te verbergen hebben, hebben zij ook niets te vrezen.” Volgens Mathoera hebben de coalitie en de NDP-regering nu de kans om zichzelf te bewijzen. “De NDP-regering moet juist nu openheid en transparantie tonen naar de samenleving en verantwoording afleggen.” Mathoera verwacht dat het parlement bijeen komt om de vordering te behandelden. “Wij zullen de zaak niet inhoudelijk beoordelen, dat doet de rechterlijke macht. Wij gaan alleen na of het onderzoek tegen minister Hoefdraad in politiek bestuurlijk opzicht in het algemeen belang is.” Het parlement heeft maar één optie en dat is de minister in staat van beschuldiging stellen, vindt Mathoera. “Met het onderzoek komt er juist duidelijkheid en kan de NDP-regering tonen dat zij ‘clean’ is en tegen corruptie.”

Wetten gelden ook voor jas & das

Indien men wetten heeft overtreden, moet men instaan voor de consequenties. “Anders kun je al die wetten in de prullenbak gooien.” Hoefdraad wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan de overtreding van de Bankwet, misdrijven genoemd in de Anti-corruptiewet, Wet Strafbaarstelling Money Laundering en het Wetboek van Strafrecht. “De wetten gelden niet alleen voor de kleine man. Ze gelden nog meer voor personen in jas en das, juist vanwege hun voorbeeldfunctie. Daarom moet dit onderzoek alle ruimte krijgen”, aldus Krishna Mathoera.

SAM

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: