Gerechtelijk vooronderzoek case Kasreserve gestart

STREI! Gaat door met rechtvaardige strijd

Maisha Neus, voorzitter van STREI! en een der indieners van een strafklacht inzake onrechtmatig door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aangewende vreemde valuta-kasreserve van de handelsbanken, is middels een schrijven van de Procureur in kennis gesteld dat er politioneel onderzoek verricht is in deze kwestie. Ook wordt gesteld in dit schrijven dat meerdere personen terzake gehoord zijn, waarbij intussen de ex-bankdirecteur R. van Trikt als verdachte is aangemerkt, en dat dit alles geresulteerd heeft in het op kort termijn instellen van een gerechtelijk vooronderzoek (GVO).

Maisha Neus beschouwt het schrijven van de PG als een overwinning, of minstens als een signaal dat er nog rechtszekerheid bestaat in Suriname. “Het feit dat de PG en het OM de zaak serieus in behandeling hebben genomen, met als gevolg de aanhouding van Van Trikt en de mogelijke strafrechtelijke vervolging van minister Hoefdraad, is al een heel positieve zaak. Dat inspireert en motiveert ons om middels wet en recht door te blijven strijden voor ons collectief of algemeen belang.”

Mevrouw Neus denkt niet dat opgeven een optie is. Zij is van mening dat als de DNA niet zou meewerken in de kwestie Hoefdraad, het slechts een teken zou zijn voor de samenleving dat ons parlement niet deugt. “Sterker nog, iedereen die – ondanks alle bewijs dat het OM tegen hem heeft verzameld – tegen de strafrechtelijke vervolging zou zijn, dient eigenbelang en of partijbelang in plaats van wet en recht voor te staan. Die praten dus corruptie goed, en dat moet voor de gehele samenleving onacceptabel zijn. Wij hebben de rechtszaak opgestart en hebben gewoon vertrouwen in het rechtssysteem. De rechterlijke macht is onderbemand, kampt met een tekort aan middelen, heeft geen eigen begroting, maar het is een proces, en de burger wil zijn rechtszekerheid terug en heeft daar recht op.Niets doen zal zeker geen verbetering brengen, dus STREI! zal doorgaan met haar strijd om te doen wat goed, juist en rechtvaardig is!”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: