Politieke Profielen: Usha Luchmun (DA’ 91)

Mijn naam is Usha Luchmun. Ik ben de tweede dochter uit een gezin van 6 kinderen. Mijn vader was Koen Imanuel Luchmun en mijn moeder Rosa Luchmun –Ramnares. Mijn opvoeding was streng met hoge waarden en normen Ik heb geleerd om altijd een eigen mening te hebben en niet de kudde te volgen.

Als dochter van een zakenman heb ik heel jong geleerd wat discipline en initiatief nemen is. Ik heb ook nooit drempels of beperkingen opgelegd gekregen. Thuis telde je mening en het ontwikkelen van jezelf werd gestimuleerd.

Ik ben de trotse moeder van 2 volwassen zonen die in het buitenland wonen. Mijn hobby’s zijn wandelen, films kijken, sporten, mode trends volgen, lezen en naar muziek luisteren e.a.

Ik houd van socializen en met mensen te praten uit alle lagen van de bevolking en ook te luisteren naar wat ze bezig houd. Mijn drijfveer in het leven is rechtvaardigheid. Er moet in alles een balans zijn. Ik vind dat een ieder recht heeft op gelijke kansen en toegang tot alles wat een maatschappij te bieden heeft.

Het organiseren en leiding geven heeft mij altijd aangetrokken, maar ook het reilen en zeilen binnen het bedrijfsleven heeft mijn belangstelling. Uiteindelijk ben ik per toeval beland in de media wereld. Reclame en marketing trokken mij het meest en ik ben mij” on the job” en ook via trainingen en opleidingen gaan specialiseren hierin.

In het begin van mijn loopbaan heb ik ook een tijdje aan toerisme gedaan en van dichtbij kunnen zien wat de potentie is van ecotoerisme voor Suriname. Uiteindelijk ben ik mij meer gaan specialiseren in marketing –communicatie adviezen voor bedrijven waar ik als consultant werkte. later heb ik management functies mogen bekleden binnen enkele bedrijven. Op dit moment werk ik zelfstandig.

Ik heb voor DA 91 gekozen omdat ik mij kon vinden in de idealen en principes van de partij. DA 91 is een liberale partij en gaat voor individuele vrijheid van elke burger. Wij willen een overheid die kansen creëert waardoor elke burger meer vertrouwen heeft in het eigen kunnen en zelf beslist hoe hij of zij daar vorm aan geeft.

Als ik gekozen mocht worden als DNA lid wil ik mij gaan inzetten om alvast de instituten die verzwakt zijn weer sterk en gezond te maken. Mijn leidraad zal zijn de route kaart van DA 91 op weg naar een nieuwe republiek. Eerlijk bestuur en integere personen op de juiste posten zal een prioriteit zijn. De bestaande wetten moeten getoetst worden op functionaliteit in de huidige situatie en worden aangepast.

We moeten weer naar een sterke munt zodat de bevolking economisch weerbaar kan worden gemaakt. Ik denk dan vooral aan het ondernemerschap. Dit moet gestimuleerd worden, want hierdoor creëer je nieuwe banen en economische groei.

 De gezondheidszorg heeft mijn aandacht en ik ga voor preventieve gezondheidszorg waardoor wij levensbedreigende of chronische ziekten kunnen voorkomen. Hierbij denk ik meer aan informatie naar de bevolking over een gezonde leefstijl. Dit zou al op de basisscholen in het curriculum moeten worden opgenomen in combinatie met sport.

De wetten en regels en de manier van betalen binnen de gezondheidszorg moet herzien en aangepast worden. De toegankelijkheid/ kwaliteit en betaalbaarheid moet voor een ieder gelijk zijn. De personen die werken in de zorgsector verdienen beter. Ik zou ze een betere waardering op financieel maar ook op andere manieren willen geven. Dit moet nader bekeken worden.

Ik vind dat DNA leden als volksvertegenwoordigers eerst onderzoek moeten doen voordat er nieuwe wetten worden gemaakt. De bevolking moet beter worden ingelicht over de nieuwe wetten. DNA lid zijn is je dienstbaar opstellen en ook verantwoordelijk zijn voor het volk. Het respect voor het hoogste college van staat moet hersteld worden. Elk lid moet beseffen wat hun verantwoordelijkheden zijn en dit ook serieus nemen.

Stem 25 mei op integer en daadkrachtig bestuur.

Stem DA91 kandidaat # 8 lijst Paramaribo

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: