Kort verslag Persconferentie Covid-19 team maandag 4 mei

Op de persconferentie van maandag 4 mei werd formeel doorgegeven dat het aantal bevestigde Covid-19 gevallen in Suriname nu op nul staat. Morgen is de 15de dag van de meeste personen in quarantaine, en die gaan daar uit na de exit screening. Suriname is 1 van de 5 landen met nul bevestigde gevallen, maar dat is mogelijk geweest vanwege de strenge en tijdige maatregelen. Daarom juist moet de samenleving alert blijven en de maatregelen in acht blijven nemen. Zeker zolang er geen vaccin of medicatie is, zal de samenleving moeten wennen aan “the new normal”, waarin al de bekende maatregelen verwerkt zijn. 

Voor wat maatregelen rond de verkiezingen betreft, zijn er reeds voorstellen gedaan door Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, en die worden alsnog bekendgemaakt zodra het traject is afgerond. Op social media circuleert reeds een concept hiervan.

De partiële lockdown gaat nog minstens door tot zondag 10 mei, daarna wordt advies uitgebracht aan de president daaromtrent, en hij neemt met de regering gepaste besluiten. De medische zending doet meer dan 200 dorpen aan voor hulpverlening, en er is reeds gestart met de voedselvoorziening; er zijn alvast 2350 voedselpakketten gedistribueerd in de dorpen. 

Op woensdag 6 mei vindt er een repatriatie vlucht plaats voor 56 ingezetenen uit Brazilië, op 7 mei van van 13 personen uit Guyana, en op 8 mei van 220 tot 240 personen uit Amsterdam. Op 7 mei is er vermoedelijk ook een vlucht van en naar Cuba, waarbij meteen 12 repatrianten uit Cuba en 38 uit Curaçao met Fly Always worden teruggehaald.

Voor wat betreft Surinaamse ingezetenen die in overige landen zitten, maakte de directeur van Buitenlandse Zaken, dhr L. Truideman ook duidelijk dat er op diplomatiek niveau reeds afstemming plaatsvindt om die personen ook te helpen met Financial Rescue Packages en uiteindelijk repatriatie middels connecting flights. Die packages moeten echter expliciet aangevraagd worden, en men moet aan de criteria voldoen. Het gaat met name om vergoeding van hotelkosten, voeding en medicamenten. 

Een heel belangrijk gegeven is dat de autoriteiten twee app-nummers beschikbaar hebben gesteld via welke alle repatrianten vragen kunnen stellen en hun situatie kunnen doorgeven. Het Telesur app-nummer is 842-5998, en het Digicel app-nummer is 766-0759. Helaas, werd medegedeeld, is stemmen bij de verkiezingen uitsluitend mogelijk voor mensen die zich in Suriname bevinden. Kolonel Veira gaf door dat tot op dit moment nog vaststaat dat de verkiezingen doorgaan. 

Er zijn in totaal 512 tests gedaan in Paramaribo en 20 in het binnenland, alle waren negatief. Over het geval van de suspect case in een kapperszaak werd aangegeven dat  die voor zover bekend negatief was getest. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: