Medisch consultant wil tegen fabrieksprijs PPE leveren

Robert Seute, medisch consulent, zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat hij geconstateerd heeft dat er op het gebied van Personal Protective Equipment (PPE) een tekort is voor vitale diensten, zoals het medisch personeel en politie. PPE zijn de materialen als mondkappen en handschoenen, zodat personen beschermd zijn tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden tegen het Coronavirus. De medisch consultant heeft pogingen ondernomen om via zijn internationaal netwerk materialen naar Suriname te krijgen tegen fabrieksprijs en heeft hiervoor de betreffende instanties benaderd. Seute vindt dat de inkoop van medische verbruiksartikelen via veel schijven plaatsvindt, waardoor de uiteindelijke prijs vele malen hoger ligt dan de fabrieksprijs. “Het aantal tussenpersonen zorgt ervoor dat de uiteindelijke prijs, die de verzekeringen vergoeden ten behoeve van de ziekenhuizen, veel hoger ligt”, verklaart Seute.

Het is voor de medisch consultant onbegrijpelijk dat hij geen reactie heeft ontvangen voor zijn pogingen om voor de eerstelijns mensen, zoals artsen, brandweer, politie en verzorgers in bejaardentehuizen, de voordeliger geprijsde materialen aan te schaffen. “Want dit zijn onze helden en bescherming is noodzakelijk”, zegt de consultant. Seute geeft aan dat hij veronderstelde dat hij benaderd zou worden om zijn voorstel te bespreken. “Dat is niet gebeurd, terwijl ik niet met een tussenpersoon, maar rechtstreeks met de fabrikant in contact sta.” Behalve de handschoenen had Seute ook afspraken met de fabrikant voor twee verschillende mondkappen. “Want je hebt de speciale mondkapsoorten, die men in ziekenhuizen gebruikt bij besmette patiënten en je hebt de wegwerpmiddelen.” Een ander punt wat Seute aanhaalt, is dat zolang deze pandemie voortduurt er een dreiging voor het ontstaan van tekorten aan beschermende middelen is. De consultant wijst erop dat er reeds aan andere middelen, zoals naalden, tekorten zijn. “En daarom begrijp ik dit niet.” Ook van twee gerenommeerde medische firma’s heeft Seute niets meer gehoord. “Bij mondkappen is het belangrijk dat gekeken wordt naar het filtragegehalte en dit moet heel erg laag zijn.” Dat Suriname een schenking van China krijgt van 100.000 mondkappen juicht de consultant toe. “Het is een goede ondersteuning.” Seute besluit door erop te wijzen dat de PPE’s verbruiksmiddelen zijn en dat de behoefte naar meer er altijd zal zijn. De consultant staat daarom te allen tijde open voor een gesprek met de autoriteiten.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: