Het geheim achter de corona virus ( deel 2 ) 

Het marktdenken

Het marktdenken van de neo liberale economische opvatting heeft het moeten afleggen van de door de staat geleide economie, dan wel de gemengde economie, omdat de onzichtbare hand in hoge mate gefaald heeft aangezien zij gedreven door hebzucht hun thuisbasis compleet afhankelijk hebben gemaakt van een buitenlandse mogendheid met name China die allerminst vriendelijk gestemd is. Was het al zo dat buitenlandse investeerders nooit een land gaan opbouwen nu geldt des te meer dat lokale ondernemers en lokale investeringen gewaardeerd moeten worden en vooral bevorderd moeten worden. In het post corona tijdperk is er geen ruimte voor luie politici.

De hire en fire economie in Amerika heeft geleid tot massale werkloosheid en armoede. De huidige crisis toont aan dat de Verenigde Staten van Amerika een sociaal achterlijke samenleving is. De armsten hadden het al moeilijk in Amerika maar nu worden ze dubbel getroffen. De klappen vallen vooral bij de Amerikanen van Afrikaanse afkomst. De tweedeling in de Amerikaanse maatschappij is manifest. In tegenstelling tot wat plaatsvindt in West-Europa met name in de Scandinavische landen. 

De vrije pers

In de hoog kapitalistische landen bestaat de vrije pers niet, immers de meeste dagbladen, weekbladen, radio en televisiestations zijn in handen van enkele maatschappijen met enkele grote aandeelhouders, en die hebben belangen. Alleen in kleine landen en in landen met een grote politieke diversiteit,  vooral met een sociaaldemocratische achtergrond, hebben redacties min of meer de vrije hand. Journalisten zijn bij de bedrijven in handen van enkele rijke figuren zoals Rupert Murdoch betaalde huurlingen die alles schrijven wat in het voordeel is van een opdrachtgever. En de Chinezen hebben dat in de gaten. Een paar weken geleden zijn een groot aantal Chinezen in de USA gearresteerd wegens spionage. Ze waren aan het spioneren in laboratoria voor biotechnologie en genetic engineering. Deskundigen, vooral belegen professoren, worden betaald om allerlei onzin te verkondigen, allemaal zaken die in het voordeel van China zijn. Komt bij dat de meeste journalisten deskundigheid missen, zij hebben meestal een niet technische opleiding, om te oordelen over zaken die vrij ingewikkeld zijn en een hoog niveau van kennis en ontwikkeling eisen om erover te kunnen oordelen. Deze journalisten zijn slechts doorgeefluik van zogenaamde deskundigen immers de journalisten zelf kunnen niet oordelen wie nou deskundig is en wie niet. Zo krijg je nu op wereldnieuws de meest idiote verklaringen van zogenaamde deskundigen die bijvoorbeeld zeggen we moeten China niet de schuld geven maar we moeten samenwerken met China, immers we kunnen niet zeggen dat  China schuldig is. En het is waar in zo’n geval is een smoking gun niet de vinden. Maar hoeveel doden had 9/11 tot gevolg en wat waren de consequenties immers de oorlog in Afghanistan duurt nog voort. Vergelijk het aantal doden nu. Deze corona toestand is het beste te vergelijken met Pearl Harbor.

Chinezen zaaien verwarring

Een zo een verhaal is dat het coronavirus nooit in een laboratorium door mensen gemaakt kan zijn. Dit soort onzin haalt wereldnieuws. Recombinant DNA-technologie stamt uit de tijd dat ik nog studeerde. Genetic engineering is toen reeds tot wasdom gekomen. Men heeft schapen, Dolly geheten genoemd naar Dolly Parton, gekloond in het jaar 1996 in Schotland. Veel veredeling van landbouwgewassen en van pluimvee, runderen in het bijzonder slachtvee, vindt plaats met behulp van genetic engineering. Zo krijg je koeien die extra veel melk geven. Er is bijna geen enkel gewas of stuk vee dat in zuivere oervorm nog bestaat, het zijn allemaal genetisch gemanipuleerde rassen en variëteiten. Van appels tot rijst tot slachtvee allemaal producten van genetische manipulatie. Veredeling heet dat. De recombinant DNA-technologie is daarin een veelgebruikt hulpmiddel. Zo heeft men in Wageningen bij de Landbouw Universiteit vierkante tomaten ontwikkeld, het maken van vierkante eieren gaat een beetje moeilijk. Zo heeft men een rijstras ontwikkeld die extra veel bètacaroteen dat is pro vitamine A bevat door in het DNA van de rijst genen die bètacaroteen laten maken in te voegen. Dat is de gouden rijst in Zuid Oost Azië ontwikkeld bij het IRRI in de Filippijnen.

Baseer theorieën op feiten

Goed beschouwd zijn er een groot aantal vraagtekens bij het verhaal van de Chinese regering. Ze zijn niet in overeenstemming met de feiten. Feit nummer één. De virus heeft zich verspreid over de gehele wereld vooral daar waar veel concurrenten van China zitten. De Chinese regering zelf heeft de wereld gewaarschuwd voor een uitbraak van een virusepidemie in Wuhan die zich verspreid over de gehele wereld. Feit nummer twee. Echter het blijkt dat in China zelf de verspreiding minimaal is. Steden als Peking en Shanghai zijn uitgezonderd enkele gevallen zonder noemenswaardige gevallen gebleven. Terwijl de afstand tussen Wuhan en Peking en Shanghai in vergelijking met de afstand tot Rusland, tot West-Europa, tot Amerika zeer groot is. Zeer vreemd voor mensen die kunnen nadenken. 

Voor wie meer wil weten verwijs ik naar de documentaire:

Wordt vervolgd.

Richard B Kalloe

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: